STÄLLER KOMMISSIONEN TILL SVARS OM TERRORFINANSIERING

Det är ingen hemlighet att mitt parti och jag tycker att EU:s budget är för stor. Den enorma EU-budgeten finansierar visserligen en del bra saker. Tyvärr läggs en del pengar på ineffektiva åtgärder. Man kan självklart diskutera vad som är effektivt och ej.

Men vad som däremot är helt oacceptabelt är att EU:s pengar – direkt eller indirekt – finansierar terrorism. Det handlar alltså om dina och mina skattepengar, som lagts i EU:s händer och därifrån slussas vidare till brottslingar, eller till och med terrorister.

Det får inte ske.

Jag är ordförande för utrikesutskottets arbetsgrupp som granskar EU:s externa finanser. I förra veckan kallade jag EU-kommissionen till möte för att diskutera hur vi kan förhindra att EU:s medel hamnar i fel händer. EU måste vässa sina mekanismer.

Positivt är att EU beslutat att frysa alla pengar som går till de sex organisationer som Israel nyligen klassat som terroristorganisationer, efter att man funnit nära samröre mellan dem och Folkfronten för Palestinas Befrielse (PFLP). PFLP är en palestinsk terrororganisation, med många brutala mord på sitt samvete.

Negativt, ja rentav chockerande, är det faktum att EU under lång tid skickat miljoner och åter miljoner euro i stöd till just dessa organisationer. Organisationer som antingen skapats av terroristorganisationen PFLP, eller vars ledningar är medlemmar i PFLP. Dessa organisationer heter fina saker som ”Defense for Children International-Palestine” och ”Union of Palestinian Women’s Committees” men har använts som en dimridå, för att samla in pengar till PFLP. Det gör mig djup bedrövad att EU handlat så naivt och fallit för det tricket.

EU-kommissionen lovade att noggrant utreda vad som skett och återkomma. För mig är det viktigaste att detta aldrig sker igen. Aldrig någonsin får fredsunionen EU, medvetet eller omedvetet, medverka till terrorism.