Jag röstade NEJ till en större EU-budget

Kristdemokraterna röstade idag ”nej”, några partier la ned sina röster och Miljöpartiet röstade ”ja” till Europaparlamentets budgetförslag som innebär:

❌ Större EU-budget! Ja, till ytterligare 10 miljarder euro, utöver den budgetökning som Kommissionen redan planerar.

❌ Avskaffa Sveriges budgetrabatt! Ja, till att slopa den rabatt på medlemsavgiften som Sverige och ett par andra länder som är nettobetalare har lyckats förhandla till sig.

❌ Nya ”egna medel”! Ja, till att EU-budgeten ska få fler inkomstkällor, alltså EU-skatter.

Miljöpartiet älskar skatter, även EU-skatter. Själv så anser jag att Europa redan har för höga skatter. Vi är i ett väldigt svårt ekonomiskt läge och det sista EU:s medborgare och företag behöver är fler skatter. Istället måste EU börja hushålla med sina resurser!

För mig var det därför självklart att rösta nej till dagens förslag

Kan vara en bild av 1 person och text där det står ”JAG RÖSTAR NEJ TILL STÖRRE EU-BUDGET DAVID LEGA (KD) EUROPAPARLAMENTARIKER K” D K”