ETT VEDERVÄRDIGT INGREPP

Idag infaller internationella dagen mot kvinnlig könsstympning.

Varje år riskerar över tre miljoner flickor att utsättas för könsstympning. Över 200 miljoner flickor och kvinnor runtom i världen har redan utsatts.

Ingreppet utförs ofta med smutsiga verktyg, utan bedövning. Det grundar sig i traditioner som vill begränsa kvinnors sexualitet. Komplikationerna är många, såsom infektioner, sjukdomar och risk att dö i samband med förlossning, men också depression och ångest. Många kvinnor får men för resten av livet.

Under pandemin har förekomsten av könsstympning, barnäktenskap och våld i nära relationer ökat i stora delar av världen. Vi måste vända den trenden. Det här är en fråga om kvinnors och flickors fri- och rättigheter och hälsa.

Det finns många goda krafter som gör viktiga insatser för att motverka kvinnlig könsstympning. Ge gärna ett bidrag till en sådan organisation, såsom Rädda Barnen..

Tillsammans kan vi göra skillnad. Jag kommer arbeta hårt på mitt håll för att vi en gång för alla ska få ett slut på dessa vedervärdiga övergrepp.