Fritt val av hjälpmedel nu!

Många invånare i Västra Götaland behöver under delar eller hela sitt liv använda sig av olika tekniska hjälpmedel för att kunna ta en aktiv del av livet på samma villkor som andra. Det kan handla om alltifrån rullstolar till hörapparater.

Precis som alla områden där vi använder våra gemensamma resurser måste tydliga krav ställas på ekonomisk hushållning så att kvaliteten hålls på hög nivå och priserna nere. I Sverige har vi en god tradition av allt detta. Men vi kan göra bättre.
Större frihet och valfrihet är något Kristdemokraterna eftersträvar på alla områden, även här.

Vi menar att det måste vara upp till varje person att själv välja hjälpmedel i framtiden.
Under knappt två år har på regeringens uppdrag en försöksverksamhet bedrivits i Kronoberg, Stockholm och Sörmland. Syftet har varit att, inom ramen för befintlig lagstiftning, pröva hur enskilda kan få ökad möjlighet att själva välja hjälpmedel och vem som ska utföra utprovning och anpassning.

I slutrapporten kan man läsa
att såväl förskrivare som de brukare som använt sig av Fritt val tycker att det är ett bra komplement till den ordinarie hanteringen.
Trots att försökstiden egentligen tog slut vid årsskiftet har både Stockholm och Kronoberg valt att fortsätta verksamheten.
Det visar att det inte finns något som hindrar att även Västra Götalandsregionen inför fritt val av hjälpmedel.

Utredningen visar dessutom
ett ökat byte från passiva till “aktivrullstolar”, vilket är mycket bra ur ett folkhälsoperspektiv. Det är alltid bättre att, efter egen förmåga, hantera sin egen rullstol.
För hjälpmedel har traditionellt sett endast funktionen i första rummet.
Men är hjälpmedel i dag enbart funktionella? Om en sexåring och dennes omgivning upplever att den har en bra och snygg hörapparat i stället för en bra men ful minskar risken att bli retad, med allt utanförskap som det för med sig.

Ett hjälpmedel som man själv varit med att påverka kan dessutom komplettera en personlighet, i stället för att uppleva att man avviker, vilket kan vara fallet med tilldelat hjälpmedel.
Det är ju dessutom dumt att inte utnyttja den kunskap en brukare vet om vad denne faktiskt behöver och därmed ge denne plats i beslutet som då inte enbart bestäms av en arbetsterapeut.

Våra egna erfarenheter som anhörig och politiker samt som före detta handikappidrottare gör oss övertygade om att hjälpmedel inte bara ska vara funktionella, utan att det är mycket viktigt att de så långt som möjligt reflekterar brukarens personlighet och passar in i personens livsstil.
För att underlätta för individen att inkluderas i samhället måste alla bitar falla på plats. Fritt val av hjälpmedel är en viktig bit!

Magnus Berntsson
David Lega

Magnus Berntsson (KD) är ledamot av
Västra Götalands regionfullmäktige.
David Lega (KD) är kandidat till riksdagen.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.