ÖKA STÖDET TILL CIVILSAMHÄLLETS DEMOKRATIHJÄLTAR

Inget starkt samhälle utan ett starkt civilsamhälle. För mig som kristdemokrat är samhället så mycket mer än det offentliga – så mycket mer än staten och våra regioner och kommuner. I arbetet för demokrati spelar civilsamhällets ideella organisationer och politiska partier en nyckelroll. Genom sin blotta existens förkroppsligar de själva demokratin.

I många länder runtom i världen står det, minst sagt, illa till med demokratin. Från Moskva till Minsk, från Caracas till Kigali till Peking, hotas våra medmänniskors fri- och rättigheter.

Stödet till demokratikämpars kamp för frihet och demokrati måste ha högsta prioritet. Men för att det stödet verkligen ska nå dem, och inte deras förtryckare, måste vi bli bättre på att direkt kanalisera sådant demokratistöd till de civilsamhällen som behöver det.

I det arbetet har EU en viktig roll att spela. 2013 bildades European Endowment for Democracy (EED) av EU och dess medlemsstater, i syfte att ”främja demokrati i Europas grannskap, på västra Balkan, i Turkiet och därbortom”. EED:s verksamhet borde byggas ut avsevärt, för att på så sätt intensifiera EU:s direktstöd till demokratihjältar, världen över.

På så vis skulle EU ytterligare stärka demokratiska krafter i länder där krav på demokrati leder till förföljelse, förtryck och, i värsta fall, döden. Stärka demokratin – där den inte kan vänta.

Om detta skriver jag i dagens Borås Tidning: https://www.bt.se/…/lega-demokratihjaltarna-maste-fa…/