ETT LAGOM EU ÄR ETT EU SOM ÖVERLEVER

 

Förstår man inte sin historia kan man inte förstå sin samtid – och än mindre sia om framtiden.

För 75 år sedan låg Europa i spillror. Ur dessa spillror tog EU form, baserat på löftet om ”fred genom ekonomiskt samarbete”. Det är det löftet som måste hedras och vårdas, om inte även EU:s nutidshistoria ska bli till en om höga, hårda fall.

För det krävs en union som vet att fokusera på rätt frågor, i rätt syfte –

för det krävs ett lagom EU.

Med ett lagom EU menar vi kristdemokrater ett EU som är lagom i ambitionen kring vilka frågor unionen beslutar om. Samtidigt vill vi se ett handlingskraftigt EU i frågor som kräver gemensamma lösningar på gränsöverskridande utmaningar, såsom organiserad brottslighet, terrorism och klimatförändringarna. Däremot ska EU inte besluta i frågor som medlemsstaterna bättre fattar beslut om själva, såsom arbetsmarknads- och socialpolitiken.  

Det är så EU:s kristdemokratiska grundare tänkte sig unionen.

Och det är precis raka motsatsen till hur EU-kramare och EU-hatare tänker sig densamma. I sina federalistiska och protektionistiska strävanden sliter de sönder unionen – inifrån.

Om detta skriver jag idag i Sydsvenskan: https://www.sydsvenskan.se/2020-09-18/eu-ska-ha-en-valfungerande-inre-marknad–men-inte-besluta-om-svensk-arbetsratt