CUBA LIBRE

Det är långt ifrån riskfritt att protestera mot kommunistregimen på Kuba. Trots det pågår nu de största protesterna på flera årtionden.

Protesterna handlar inte bara om någon specifik sakfråga, såsom mat- eller medicinbrist. Nej, kubanerna protesterar mot systemet. Mot kommunismen och diktaturen. De vill ha frihet och demokrati. I den kampen måste vi, Sverige och EU, visa kubanerna vårt obevekliga stöd.

Den kubanska regimen svarar på protesterna med våld, och internet har stängts ner för att stoppa information och organisation. Det är helt oacceptabelt.

EU borde för länge sedan ha kallat till ett brådskande möte, enligt det avtal om politisk dialog och samarbete (PDCA) som EU har med Kuba. Avtalet förbinder den kubanska regeringen att respektera de mänskliga fri- och rättigheterna och rättsstatens principer. Om avtalet inte följs kan EU kalla till ett brådskande möte.

EU borde från första början inte ha ingått ett dylikt avtal med en regim som Kuba. Kristdemokraterna har varit kritiska från start.

Jag förväntar mig nu att Sveriges vänsterregering agerar: kräv ett brådskande möte med Kuba, i enlighet med det avtal ni ingått. Öka stödet till demokratikämparna på ön.

Jag förväntar mig också att Vänsterpartiet tar sig en funderare på sitt agerande. Så sent som i juni röstade partiet mot vår resolution här i Europaparlamentet som kritiserade förtrycket på Kuba (läs mer om det i länken nedan).

Frihet, demokrati och mänskliga fri- och rättigheter MÅSTE vara viktigare än att hålla ideologiska systerpartier om ryggen.

#SOSCuba❤️💙🤍

——–

Inlägg om hur V röstade mot demokrati på Kuba:https://davidlega.eu/…/vansterpartiet-rostar-mot…/
Regeringens passivitet ifråga om Kuba: https://davidlega.eu/…/regeringen-pa-tok-for-passiv-om…/