Robotar ska inte ersätta personal på äldreboenden

I måndags träffade jag professorn Mattias Wahde på Chalmers. Där visade han arbetet med en robot ska kunna användas på äldreboenden. Bland annat kommer den att kunna prata, uppfatta och visa känslouttryck, läsa upp nyheter och kanske även översätta språk. Mattias var noga med att roboten inte ska ersätta personal, det är varken möjligt eller önskvärt. Det viktigaste är att rekrytera ny personal till äldreomsorgen som enligt SCB kommer att sakna 160 000 vård- och omsorgsutbildade år 2035.

Tanken är att den nya tekniken i stället ska fungera som ett komplement som ska underlätta för äldre och personal. Om en person faller till marken och blir liggande ska roboten upptäcka detta direkt, och den ska även kunna leta fram var man har lagt nycklarna. Detta är ett spännande område och det ska bli intressant att följa Mattias fortsatta arbete.

Den tuffa situationen inom sjukvården rör upp många starka känslor. Jag håller med Marita Tenggren, Vårdförbundet, som i en debattartikel i GP pekade på att kommunerna är en propp för sjukhusvården. Trots vårdplatsbristen på Sahlgrenska tvingas många utskrivningsklara patienter, framför allt äldre, ligga kvar på sjukhuset. Orsaken är många gånger bristen på äldreboendeplatser och korttidsplatser. Andra ligger kvar länge på sjukhuset för att sedan skickas hem till sin egen lägenhet där de ofta känner sig ensamma och otrygga.

Tillsammans med Kalle Bäck (KD), ledamot i kommunfullmäktige, skrev jag en debattartikel om Kristdemokraternas förslag att införa hemtagningsteam. Teamen ska fungera som en brygga mellan sjukhuset och hemmet. Personal kommer att finnas med hela vägen, från det att hemgången planeras, vid behov följa med i transporten hem, hjälpa till vid ankomsten till bostaden, säkerställa att det finns mat, ordna med  läkemedel de första dagarna och kanske göra en första anpassning av boendet. På så sätt kan färdigbehandlade patienter få komma hem och vårdplatser frigöras på sjukhusen. För den vårdbehövande och anhöriga är vinsten en ökad trygghet, bättre hälsa, minskad stress och ökad värdighet.

Vid sidan av mitt kommunalrådsuppdrag sitter jag bland annat även i styrelsen för Ronald McDonald Barnfond, och igår var jag i Stockholm i den rollen. Där träffade jag landstingsrådet Ella Bohlin (KD) för att prata om behovet av ett Ronald McDonald Hus nära Nya Karolinska i Solna. Husen är till för svårt sjuka barn och deras familjer och de byggs nära sjukhusen för att familjerna ska kunna bo och leva tillsammans. Miljön ska så långt som möjligt kännas som ett riktigt hem, det skapar en trygghet och gör det lättare att leva ett mer normalt liv.

Det känns mycket bra att Ella är beredd att kämpa för att ett Ronald McDonald Hus ska byggas i Solna. Det är svårt att bli riktigt bra i en främmande sjukhusmiljö utan sin familj. Genom husen får familjerna mycket större möjligheter att umgås och ta hand om varandra under en många gånger svår tid. Behovet är stort och nu är det dags för ett sjätte Ronald McDonald Hus i Sverige!

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.