Aktivt arbete mot radikalisering krävs

Frågan om radikalisering och rekrytering till våldsbejakande extremistiska grupper, såsom IS, har blivit allt mer aktuell. Det är viktigt att hela samhället, kommuner, statliga myndigheter som polisen och civilsamhället arbetar emot detta, och tydligt markerar att detta är oacceptabelt. Jag har förberett ett yrkande till GR, Göteborgsregionens kommunalförbund, om att inrätta en tidsbegränsad enhet med uppdrag att arbeta mot radikalisering och rekrytering till våldsbejakande. Det är viktigt att GR gör detta gemensamt, eftersom det inte enbart är en göteborgsfråga. Till exempel gick en person från Kungälv bort i strider nyligen. Då kan inte Göteborg arbeta ensamt. Nu krävs det ett aktivt arbete mot radikalisering. Läs mitt yrkande här nedan.

Yrkande om att inrätta en enhet som arbetar mot radikalisering och rekrytering till våldsbejakande extremism

Säkerhetspolisen beräknar att omkring 300 personer har rest från Sverige för att kriga i Mellanöstern. Siffran ökar snabbt. Redan 2012 reste personer från Göteborgsregionen till Irak och Syrien och anslöt sig till jihadistiska grupper som sedan blev delar i Islamiska staten, IS.

Det här problemet berör hela Göteborgsregionen.

GR bör inrätta en tidsbegränsad enhet som arbetar mot rekrytering och radikalisering. Enheten ska i nära samarbete med GR:s medlemskommuner arbeta med tydliga och mätbara verksamhetsmål, kring exempelvis antalet resande till Syrien, rekrytering och spridning av information.

Tanken med verksamheten är att den ska sträva efter att upprätta och regelbundet uppdatera en lägesbild i samråd med andra myndigheter och aktörer som är avgörande för kommunernas verksamheter. Lägesbilden ska sedan tjäna som utgångspunkt för vilka åtgärder/insatser som kan och bör genomföras.

Verksamheten bör säkerställa att medlemskommunerna har de kontaktytor som krävs och samarbetar. De bör stödja utbildning av de som möter ungdomar i riskzonen i vardagen, såsom lärare, socialtjänst, kuratorer och de ideella organisationer som arbetar med ungdomarna. De ska ta fram en konkret åtgärdsplan och en krishanteringsplan som kan användas vid behov.

Verksamheten ska sedan avsluta sitt arbete med en lägesrapport följt av rekommendationer till kommuner och stadsdelar kring hur man bör arbeta vidare med dessa frågor.

Förslag till beslut

Att inrätta en gemensam enhet inom Göteborgsregionen som arbetar mot radikalisering och rekrytering till våldsbejakande extremistiska grupper, enligt yrkandets intentioner

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.