Ja till Nya Rambergsvallen

Igår var frågan om Rambergsvallen uppe på Kommunstyrelsen, vilket flera medier rapporterar om idag. Eftersom handlingarna kom förra torsdagen och vi har dead-line för yrkanden till Kommunstyrelsen på fredagar, så var det mycket kort om tid för att gå igenom allt. Även om frågan diskuterats länge, så är det handlingarna som ligger till grund för beslutet, och de måste man gå igenom grundligt. Jag bordlade därför frågan till nästa onsdag, och eftersom det slutliga beslutet tas i Kommunfullmäktige innebär detta ingen försening i processen.

Det har vi nu gjort och kommit fram till att vi är beredda att säga ja till att bygga en ny arena för att ersätta Rambergsvallen. Vår motivering till detta har jag precis skickat till Kommunstyrelsens sekretariat, och jag lägger upp den här nedan.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har att ta beslut om att ge det kommunala bolaget Higab AB i uppdrag att uppföra en ersättningsarena för Rambergsvallen. Det är väldigt positivt att arenafrågan på Hisingen äntligen kan få en lösning.

Hisingen är en stor och viktig del av Göteborg, men älven har varit mer än bara en fysisk barriär. På senare år har Göteborg arbetat intensivt med att överbrygga den mentala barriär som funnits mellan Hisingen och ”fastlands-Göteborg”. De stora byggprojekten på Norra Älvstranden, projektet Centrala Älvstaden och diskussionerna kring hur Södra Älvstranden ska bli mer tillgänglig är alla led i detta. Frågan om en ersättningsarena för Rambergsvallen är en del i detta sammanhang. I framtiden kommer detta område förhoppningsvis vara en del av centrala Göteborg och en modern arena som kan fungera som mötesplats i området kommer att öka Hisingens attraktivitet.

Att vi människor och idrottar och rör på oss är en grundförutsättning för att vi ska vara friska. Satsningar på friskvård betalar sig genom minskade kostnader för sjukvård, sjukfrånvaro och inte minst mänskligt lidande. Bland alla positiva effekter märks bland annat de forskningsresultat (Bunkefloprojektet) som visar att barn som rör på sig också gör bättre ifrån sig i skolan. Därför har Kristdemokraterna hela tiden framhållit att den nya arenan inte bara ska bli en satsning på elitidrott utan istället en så bred lösning som möjligt. Vi anser därför att det är mycket positivt att arenan kommer att kunna användas av såväl elit som barn och ungdomar. Vi förutsätter att arenan kommer att kunna användas till annat än fotboll, och vill att arenan hålls öppen för spontanidrott så ofta som möjligt.

Däremot reagerar vi på att det i tjänsteutlåtandet står att det är Nya Ullevi som ska användas för friidrott framöver. Enligt vår mening innebär detta att friidrotten fortfarande saknar den utlovade lösningen. Det är inte långsiktigt hållbart att barn och unga som vill utöva friidrott ska ta sig in till Nya Ullevi. Istället vill vi se en lösning med en riktig friidrottshall på Hisingen och vi har tidigare förordat att denna ska anläggas i Björlanda. Vi har för avsikt att återkomma med ett sådant förslag inom en snar framtid.

I avtalet med BK Häcken står de för viss medfinansiering, som bland annat innebär att de köper namnrättigheterna för arenan. BK Häcken ges också möjlighet att överlåta namnrättigheterna till en tredje part. Vi menar att det är en bra lösning, men i rimlighetens namn måste även alla andra arenorna behandlas på detta sätt. Exempelvis är vi inte främmande för att hantera Gamla Ullevi eller ett nuvarande och framtida Scandinavium på liknande sätt.

Vi ifrågasätter dock att Kommunstyrelsens arbetsutskott ska godkänna det namn som används, antingen av Häcken eller av tredje part, då arbetsutskottet främst ska fungera som ett beredande organ. Om det skulle bli aktuellt att säga nej till ett namnförslag måste det också tydligt framgå på vilka grunder det beslutet tas, i god tid via tydliga riktlinjer.

Avslutningsvis är det för oss självklart att Göteborgs Stad, Higab och övriga parter anstränger sig för att hålla nere byggkostnaderna.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås besluta

–          Att bifalla tjänsteutlåtandet med hänsyn till resonemanget ovan

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.