Viktig dag att uppmärksamma cancer

Idag den 4 februari är det Världscancerdagen. Var tredje svensk får cancer under sin livstid. Sverige är bra när det gäller cancerbehandling och chanserna att överleva är goda jämfört med andra länder. Innan Alliansregeringen tillträdde fanns inga planer, ingen strategi och ingen tillförlitlig statistik på området. Detta finns nu tack vare Göran Hägglund.

GT har under några veckor uppmärksammat vården i Västsverige och visat att inte minst i cancervården finns det mycket att förbättra. Väntetiderna i cancervården är ett exempel på ett av de mest grundläggande problemen i den svenska sjukvården: bristande samordning av den omfattande kapacitet som finns.

Sjukvården är landstingens ansvar, och mellan dessa varierar vården och väntetiderna otroligt. Att komma till rätta med ojämlikheten som råder är en av de viktigaste uppgifterna för alla sjukvårdspolitiker, både på regional och på nationell nivå. Sverige måste bli bättre på att använda de resurser och den kompetens som finns. Vi tillhör de länder som har allra bäst resultat när det gäller så kallad femårsöverlevnad och cancerrelaterad dödlighet, men det är en klen tröst för de patienter som tvingas vänta orimligt länge.

Behandling av cancer, särskilt mer ovanliga former, kräver stor kompetens och avancerad utrustning. Därför har regeringen skapat sex regionala cancercentra, där det ska finnas särskild kunskap. Jag tror att det kan vara med bra ökad centralisering av sjukvården och är glad att Kristdemokraterna vill utreda om vården ska förstatligas.

Regeringen har prioriterat cancervården. 2009 kom en nationell cancerstrategi, och innan dess kom kömiljarden som har minskat väntetiderna. Det finns en strategi för jämlik vård i hela landet och sjukvården har tillförts mer resurser. Regeringen arbetar också med att ta fram en patientlag som ska stärka patientens ställning i svensk hälso- och sjukvård.

Men det finns också många andra som bidrar till förbättra cancervård och större kunskaper om sjukdomen. Jag vill särskilt lyfta Cancerfondens arbete för att finansiera forskning och sprida kunskap, och Ung Cancers arbete med att informera och stötta unga. Även om det finns mycket kvar att göra, så är Sverige på rätt väg genom ett viktigt arbete från många olika aktörer.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.