Barnkonventionens dag

Jag vet att jag tjatar om detta men det är viktigt. Idag fyller FN:s Barnkonventionen 24 år, och det vill jag uppmärksamma. Jag har skrivit om den många gånger tidigare, här, här, här och här, men det är viktigt att frågan ständigt hålls uppe på agendan, så jag skriver om den igen. Kristdemokraterna tycker att FN:s barnkonvention snarast ska bli svensk lag, och tack vare oss har Regeringen beslutat att det ska utredas. Även UNICEF Sverige, som jag sitter i styrelsen för driver frågan aktivt. Sverige var ett av de första länderna att skriva under barnkonventionen men tyvärr är det fortfarande så att beslut tas som inte är förenliga med konventionen. Svenska lagar har också företräde om det föreligger en konflikt mellan lagen och konventionen.

Men om barns bästa ska stå i första rummet så är det hög tid att barnkonventionen får en starkare ställning genom att den görs till lag. Ibland undrar folk vad den praktiska skillnaden blir, och tyvärr är det inte så att alla barn i Sverige automatiskt får det bra om konventionen blir lag, men det ökar förutsättningarna för att dessa rättigheter faktiskt ska gälla. Det skulle öka kraven på alla oss som är beslutsfattare, på myndigheter och domstolar.

Norge har valt att föra in barnkonventionen i lagen, och enligt Rädda Barnen har detta lett till att kunskapen om barns rättigheter har ökat markant i landet, både hos vuxna och hos barn. Barnens ställning har också stärkts eftersom de oftare har tillfrågats inför beslut. Barnkonventionen har också kommit in som redskap och rättesnöre i den politiska planeringen. Rädda Barnen menar att Norge lever upp till konventionen på ett betydligt bättre sätt än Sverige.

Barnkonventionen måste få större utrymme på utbildningar inom juridik och socialt arbete. Mer kunskap är i sig en förutsättning för att Sverige ska kunna leva upp till barnkonventionen. Vi ska vara världens bästa land att växa upp i, så barns rättigheter måste komma först. Därför måste barnkonventionen bli lag snarast.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.