Gör Barnkonventionen till svensk lag

Bild: UNICEF/Roger Le Moyne
Bild: UNICEF/Roger Le Moyne

Idag är det FN-dagen. Ett syfte med FN är att främja barns rättigheter genom Barnkonventionen, vilket just UNICEF har som fokus. Förutom mina politiska uppdrag sitter jag bland annat i styrelsen för UNICEF Sverige. Både Kristdemokraterna och UNICEF har länge arbetat för att Barnkonventionen ska bli svensk lag. Regeringen är positiv till detta och utreder det nu, vilket är utmärkt.

Sverige har kommit långt i förhållande till många andra länder i fråga om barns rättigheter, men det finns mer att göra. Barns rättigheter måste stärkas ytterligare. Frågor som rör barn kommer högre upp på agendan om Barnkonventionen blir lag och den blir ett minimikrav att förhålla sig till.

Insändare i dagens GT
Min insändare i dagens GT

I regeringens höstbudget, som presenterades i mitten av september fick Kristdemokraterna igenom flera förslag för ökat stöd till ekonomiskt utsatta familjer, för att stärka barnens situation. Vi har höjt bostadsbidraget till barnfamiljer med låga inkomster och infört fritidspeng för barn i familjer som har svårt att betala för fritidsaktiviteter. Barn i ekonomiskt utsatta familjer deltar inte i organiserade fritidsaktiviteter i samma utsträckning som andra barn, men barns möjligheter att delta är en rättighet enligt Barnkonventionen. Dessutom ger fritidsaktiviteter minskad risk för utanförskap, det ger gemenskap och förebilder. Det tjänar vi alla på i längden.

Om några veckor åker jag med UNICEF Sverige till Genève för att diskutera de nationella organisationernas roll internationellt, samt hur vi kan arbeta tillsammans för att förbättra barns situation runt om i världen.

När jag tillträdde som kommunalråd satte jag upp målet att Göteborg ska bli Sveriges bästa stad att växa upp i. I Göteborg behöver barngrupperna bli mindre, vilket jag skriver om i GT idag, och stödet till familjer behöver öka. Detta, och mycket mer, är frågor Kristdemokraterna drivit lokalt för att Göteborg ska bli en bättre stad att växa upp i.

Alla barn har rätt till så goda uppväxtvillkor som det överhuvudtaget är möjligt och deras välbefinnande måste alltid sättas först. Alla barn är unika, men har samma rätt att få sina rättigheter tillgodosedda.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.