För- och nackdelar med NATO

Sedan i torsdags har Kristdemokraterna riksting i Karlstad. I nästa vecka tänkte jag lägga upp ett blogginlägg om rikstinget och de beslut vi tagit här. Men en av de viktigaste frågorna som varit aktuella på rikstinget är utrikes- och försvarsfrågorna, och inte minst frågan om medlemsskap i NATO, som bland annat DN, SvD och Aftonbladet skriver om. I partistyrelsen hade jag fått ansvar för dessa frågor och därför förberedde jag ett längre tal för att presentera våra förslag. Här nedan kan ni läsa utkastet till det tal som jag höll för någon timme sedan.

 

 

Sverige ska vara en aktiv utrikespolitisk aktör och bedriva en värderingsbaserad politik för att stärka fred och de mänskliga rättigheterna, utveckling, och bidra till förståelse och försoning.

 

Kristdemokraterna arbetar för alla människors rätt att leva i demokrati och för alla människors rätt att avgöra sin egen framtid. Det finns inga ursäkter för att kränka mänskliga rättigheter. Detta synsätt präglar vår hållning gentemot länder som Kuba och Vitryssland.  Kristdemokraternas värderingar visar sig också genom många av våra medlemmars personliga engagemang i dessa, och andra, länder. Mänskliga rättigheter gäller alla. Överallt. Alltid.

 

Vår politik ska vara baserad på att vi alla har ett ansvar för varandra. Våra internationella samarbeten, inte minst inom Europa är starkt grundade i den kristdemokratiska ideologin. Solidaritet och samarbete är självklarheter för att vi ska kunna skapa en bättre gemensam framtid.

 

Rikstinget har ett antal viktiga förslag att ta ställning till. I debatten i utskottet i förrgår var många talare uppe i de olika frågorna och debatten var mycket givande. För som missade denna spännande debatt, kommer här ett litet sammandrag.

 

Flera motionärer föreslår att Sverige ska bli medlem i försvarsalliansen NATO, och det var som väntat just dessa motioner som vållade mest debatt i utskottet. Partistyrelsen håller med motionärerna om att det finns skäl att överväga detta och dessa ska jag strax gå in på. Vi föreslår en förutsättningslös parlamentarisk utredning, och den linjen valde också utskottet att gå på.

 

Försvarsalliansen NATO bildades 1949 och syftet var att gemensamt kunna försvara västländerna från Sovjetunionen, och de länder som sedan ingick i Warszawapakten. Sedan dess har oerhört mycket hänt, som förändrar förutsättningarna.

 

Vi har ett ansvar att försvara frihet och demokrati i Sverige. Det är ett ansvar gentemot oss själva och gentemot kommande generationer. Vi ska ha förmåga att försvara oss. Frågan handlar givetvis inte OM vi ska kunna det, utan på vilket sätt vi ska kunna det. Detta är ett allmänintresse.

 

Det finns goda argument för att ett medlemskap i NATO är det bästa sättet att försvara både Sverige och andra länder som vi delar värderingar med. Men  det finns också goda argument emot ett medlemskap i NATO. Bland annat att NATO anser sig ha rätt till att inte bara försvara sig med kärnvapen, utan också gå till attack först. Om det är moraliskt rimligt eller inte, det finns det skäl att fundera noga på.

 

Det är värt att nämna att ett medlemskap i NATO innebär en kostnad som beräknas ligga på en halv miljard kronor om året. Därtill har NATO ett mål om att medlemsstaterna ska avsätta 2 % av BNI till försvarsbudgeten. För Sveriges del skulle det innebära ökade försvarsutgifter.

 

Sammantaget finns det starka skäl för och emot, och precis av den anledningen föreslår partistyrelsen en förutsättningslös parlamentarisk utredning. Förutsättningslös därför att detta kräver fortsatt utredning OM vi ska gå med. Parlamentarisk därför att ett sånt här beslut kräver bred politisk enighet.

 

 

Vi diskuterade även andra frågor i utskottet. Flera motioner berör EMU och i utskottet fanns det en bred enighet om att ställa sig bakom partistyrelsens besvarande, som innebär att Sverige inom överskådlig framtid inte ska gå med i den monetära unionen, bland annat eftersom vi inte kan garantera att andra länder, med nuvarande system,  har en välfungerande budgetdisciplin.

 

Samtidigt är partiets grundhållning till EU och det europeiska samarbetet positiv, och om vi i framtiden ser förändringar i EMU:s sätt att fungera, så tar vi ett nytt beslut. Det är onödigt att, som någon sa i utskottet, låsa dörren när det räcker att stänga den. Det är angeläget att fortsätta föra en framåtsyftande debatt om EU.

 

Under de senaste åren har det svenska försvaret genomgått en omställningsfas. Det gamla systemet med värnplikt från 1901 har avskaffats och nu har vi ett försvar med kontraktsanställda. Det är en stor omställning och reformen pågår fortfarande. Vi vet ännu inte vad effekterna blir av denna förändring, men vi vet att systemet behöver mer tid innan vi kan utvärdera det.

 

Jag vill också framhålla den ideologiska dimensionen i partistyrelsens ställningstagande. Människan får aldrig reduceras till ett verktyg för vare sig stat, marknad eller någon annan. Vår grundinställning bör därför vara att det är upp till människor att själva välja vilka val de gör.  Det samma gäller för övrigt motion 11:19 om “Ung Samhälls Insats Utbildning”.

 

Låt mig i sammanhanget också påminna om att vi har en totalförsvarsplikt och möjlighet att återinföra värnplikt, om det skulle behövas.

 

Men i diskussionen om försvarets personalförsörjning vill jag betona att det finns problem som behöver åtgärdas. Alliansregeringen ser detta, och tillför under den kommande fyra-årsperioden 1,4 miljarder kronor. Dessa pengar ska främst gå till att stärka rekryteringen och därmed försvarsmaktens förmåga.

Motion 11:18 handlar om att ändra artikel 38 i Barnkonventionen. Artikeln gäller barnsoldater och går i korthet ut på att ingen under 15 år ska få rekryteras som soldat. Men barn är man tills man är 18 år gammal, och motionären vill därför ändra i Barnkonventionen så att ingen under 18 år ska få rekryteras som soldat. PS delar motionärens syn och föreslår att rikstinget antar motionen. Detta är jätteviktigt.

 

I motion 11:20 får vi mycket goda inspel. Tyvärr fick denna motion och några andra inte den tid den förtjänade i utskottet i förrgår. Motionärens intentioner är mycket positiva och partistyrelsen föreslår att de två första att-satserna besvaras. När det gäller den sista att-satsen så måste det vara upp till de enskilda myndigheterna att inleda pilotprojekt, hur lovvärda de än är. PS föreslår därför avslag på den.

 

Jag vill avsluta med uppmärksamma rikstinget på att partistyrelsen jämkade sig med ett förslag i utskottet i torsdags. Det gäller att-sats två i motion 11:16 och 17. Vi föreslår ett besvarande av att-satsen eftersom Kristdemokraternas hållning redan är att avdragsrätten inte begränsas på det sätt som varit hittills.

 

Jag ser fram emot den debatt som nu kommer, och jag hoppas att den blir lika konstruktiv och intressant som debatten i utskottet. Tack!

 

 

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.