Läs mitt tal från dagens budgetdebatt

Budget KF 2013Idag har vi en heldag i Göteborgs kommunfullmäktige med debatt och beslut om stadens budget för 2014. Många av de förslag som Kristdemokraterna vill genomföra har jag skrivit om innan, här till exempel. Man kan se dagens debatt live här. Nedan finns manuset till mitt inledningstal som jag höll i förmiddags som jag höll mig till ganska bra, om jag får säga det själv. Om en liten stund ska jag också debattera kultur och fritid, och senare ikväll ska jag debattera personalfrågorna i Göteborg.

Ordet budget är för många synonymt med siffror och tabeller. Jag menar att en budget måste vara mer än så. Vi är övertygade om att politik inte kan, eller ska, skiljas från värderingar. Vi behöver ha en ständigt levande diskussion om värdegrund, om normer och värderingar för att kunna ha en etisk kompass. Politiken får inte begränsa sig till att bara handla om skatter och stimulansmedel, utan måste också handla om tillit och gemenskap, och hur sådana värden kan främjas i samhället.

 

Göteborg är en fantastisk plats på jorden, med närheten till havet, med naturen, med alla evenemang och folkfester men givetvis också med alla göteborgare. Men jag vet att Göteborg kan bli ännu bättre. Ett bättre Göteborg är ett Göteborg där barnen sätts i första rummet. Det är en stad där vi har tid att ha barnen i fokus. Precis som alla andra människor har barn unika intressen och behov. Men de har alla rätt att få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Jag menar att detta måste gå som en röd tråd genom politiken. All politik ska syfta till att öka människors möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

 

Och vad som är bäst för varje enskilt barn vet nästan alltid föräldrarna. För mig är det till exempel självklart att alla familjer ska ha rätt att fritt välja barnomsorg. Mitt uppdrag som politiker är att göra det möjligt för människor att besluta om vad som passar bäst för dem, inte att fatta besluten åt dem. Därför vill Kristdemokraterna att en barnomsorgspeng ska införas, som ska gå direkt till det alternativ som föräldrarna väljer, för att öka valfriheten inom barnomsorgen och för att ge olika alternativ lika villkor.

 

Att Göteborg ska bli Sveriges bästa stad för barn och unga att växa upp i innebär att vi måste se alla barn. Kristdemokraterna vill därför särskilt satsa på att utveckla stödet för barn som har en familjemedlem eller nära anhörig som blivit allvarligt sjuk. Detta handlar inte om någon stor grupp, men det innebär inte att det är en mindre viktig grupp. Dessa barn är ju inte sjuka, men är ändå i stort behov av stöd. Ansvaret för dem faller lätt mellan stolarna. Det är alltid någon annans ansvar att ta hand om dem. Därför vill vi nu skapa denna “någon annan” som kan samordna saker som till exempel vård, hemtjänst och elevhälsa.

 

Vi människor måste ha balans i tillvaron för att långsiktigt fungera väl i livet. En stressig eller otrygg miljö hemma påverkar barnens inlärning i skolan, men också de vuxnas situation på arbetsplatsen. Familjer ser olika ut men alla är lika viktiga och värdefulla. Barn behöver tid och kärlek från sina föräldrar och föräldrar behöver ha tid för sina barn och för varandra. Därför ska alla politiska beslut analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för barn, för familjer och för nära relationer. Detta föreslår vi ska göras i barn- och familjekonsekvensanalyser.

 

Alla ska känna sig trygga i Göteborg, inte bara barnen, och idag upplevs många platser som otrygga. Detta måste åtgärdas på flera olika sätt. Vi satsar mycket pengar i vår budget på att öka tryggheten och attraktiviteten runt om i staden. Parker och promenadstigar behöver rustas upp och bli mer upplysta. Men det handlar om mer än att förbättra belysning och göra gångvägen hem från krogen mer säker. Det handlar också om attityder. Att det finns människor som undviker idrottsevenemang för att de är oroliga för sin egen eller för sina barns säkerhet är oacceptabelt. Barn ska kunna följa med på fotboll utan att vara rädda.

 

Ett bättre och tryggare Göteborg är givetvis en stad där alla känner sig hemma och välkomna. Rasism får aldrig accepteras. Solidaritet stannar inte vid det egna landets gränser och begränsas inte av etnicitet. Därför måste människor ha rätt att söka skydd över de nationsgränser som idag delar upp världen. Vi är bra på detta i Sverige, och det är viktigt att Göteborgs Stad är ett föredöme och arbetar aktivt för ökad integration.

 

Vi vet att fler företag ger bättre välfärd. Det är bara genom att fler arbetar som vi får mer pengar till skola och omsorg. Göteborg har en lång och framgångsrik industri- och handelstradition, många av Skandinaviens mest kända industrikoncerner är göteborgska. Vi har väldigt goda förutsättningar för ett blomstrande näringsliv. Men när den årliga företagsrankingen från Svenskt Näringsliv kom tidigare i år sjönk Göteborg återigen, nu från plats 127 till plats 150. Vi tappar 23 placeringar, och jämfört med året dessförrinnan tappar vi 53 placeringar. Jag har alltid prata om att tävla mot sig själv och att göra sitt bästa utifrån sina egna förutsättningar. Just nu förlorar Göteborg 2013, mot Göteborg 2012 och 2011. Och vi måste fråga oss, gör vi verkligen vårt bästa utifrån våra förutsättningar? Jag tycker inte det.

 

Det behövs bättre attityder från stadens politiker och  tjänstemän. Företagande och entreprenörskap är något som är positivt och livsviktigt. Vi kan inte leva på gamla meriter. Vi måste förbättra förutsättningarna för de företag vi har idag, och för framtidens företag, så att fler vågar ta steget att bli företagare. Då skapas fler jobb. Därför att jobb handlar inte bara om jobb för jobbens skull, utan också jobb för trygghetens skull.

 

Men infrastruktur är också viktigt för jobb. Det är nästan alla i fullmäktige är överens om. Därför är vi överens om det västsvenska paketet är helt nödvändigt för Göteborg. Att bygga en ny bro över älven, för att ersätta den utslitna Göta Älvbron är akut. Det finns en överhängande risk att bron faktiskt rasar. Det är ju därför spårvagnar måste köra mycket försiktigt över bron, och bussarna får bara köra i innerkörfältet.

 

En ny tunnel under Göta Älv är en helt nödvändig satsning för att minska trycket på Tingstadstunneln. Vi vill ju att Hisingen ska växa, precis som resten av Göteborg, och då måste infrastrukturen hänga med. Även de satsningar som ska göras på tågtrafik i och kring Göteborg är helt nödvändiga, för miljön och för arbetsmarknaden i Göteborgsområdet. Det enda felet med dessa satsningar är att de inte kommit förrän nu. Men utvecklingsarbetet för framtiden får inte avstanna bara för att paketet nu äntligen börjat genomföras. Istället gäller det att staden tillsammans med andra aktörer fortsätter att identifiera nödvändiga investeringar för en hållbar tillväxt.

Jag inledde mitt anförande med att prata om att politik ska handla om värderingar och inte bara pengar. Vi måste börja lösa hårda frågor genom att arbeta med mjuka värden. Den stora skillnaden mellan Kristdemokraternas budget och majoritetens handlar om just värden som inte kan mätas i pengar. Det handlar om hur vi ser på göteborgaren. Jag ser fram emot att vi idag ska debattera allt från jobb, näringsliv och skola till mångfald och inte minst valfrihet.

 

Alla människor bör ges makt att själva få utforma sitt liv och sin vardag. Göteborgarna är kapabla att göra kloka val, neka dem inte den rättigheten och förringa inte deras val. Människor är unika, människor är olika, men vi har alla samma rätt att få våra behov tillgodosedda. Det är kommunen som är till för människorna – inte tvärtom. Kommunens ansvar är att underlätta för människor att så långt det är möjligt leva som de själva känner.

 

Ordförande,

För att bygga ett Göteborg för framtiden måste unga och äldre prioriteras. Göteborg ska bli en ännu bättre stad att leva i – ett mänskligare Göteborg. Bifall till Kristdemokraternas förslag till budget för 2014.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.