Göteborg måste bli bättre – Budget för 2014

Budgetförslag 2014De senaste veckorna har arbetet här i stadshuset kretsat kring vårt budgetförslag för 2014. Det är mycket arbete med texter och tabeller, och idag kom äntligen resultatet från tryckeriet. Budgeten kan du läsa här. Idag presenterade jag och mina kollegor Jonas från Moderaterna och Helene från Folkpartiet våra idéer för att göra Göteborg bättre. Det handlar om hur vi ska bygga fler bostäder, hur förskolan och skolan ska bli bättre och hur situationen ska bli bättre för de äldre. Mycket av det har jag skrivit om tidigare, bland annat här och här. Men vi har också egna nya förslag från Kristdemokraterna.

Några av de viktigaste tror jag är:

 

  • Vi vill satsa på att utveckla stödet för barn som har en familjemedlem som blivit allvarligt sjuk. Det här berör en liten grupp, men för denna grupp är detta jätteviktigt. De är särskilt utsatta och hamnar lätt i kläm. De är ju inte sjuka, men är ändå i stort behov av stöd. Därför vill vi satsa på att saker som vård, kuratorer och elevhälsa ska samordnas. En särskild enhet ska ha uppdraget att göra detta.

 

  • Vi vill även satsa på att öka tryggheten i hela staden. Det kan handla om ombyggnationer, bättre belysning, insatser mot svarttaxiverksamhet och stöd till nattvandrare. Alla ska känna sig trygga överallt i Göteborg. Idag upplevs många platser som otrygga, framförallt sena kvällar och nätter.

 

  • Vi vill också göra en extra satsning på att förbättra äldres hälsa. Äldre ska få större möjligheter att gå på promenader och för det avsätts särskilda pengar, promenadmiljoner. Med friskvård och förebyggande insatser på äldres hälsa ökar inte minst äldres livskvalitet och välbefinnande.

Genom vårt förslag till budget går barns och ungas uppväxtvillkor som en röd tråd. Barn och ungdomar måste få större utrymme i Göteborg. Med en trygg uppväxt får vi trygga människor och en bättre stad. Detta är investeringar i framtiden som är helt nödvändiga.
Avslutningsvis behåller vi givetvis många av de satsningar som vi velat göra tidigare år, bland annat införandet en head hunting-funktion för att minska arbetslösheten bland funktionshindrade, och att tillsätta barnombudsman och äldreombudsman. Den 17 juni ska budgetarna debatteras och beslutas om i fullmäktige. Eftersom vi är i opposition är det tyvärr inte troligt att vår budget går igenom, men jag fortsätter att arbeta hårt för att Kristdemokraterna ska bli ett stort parti i majoritet i valet 2014. Det behövs för att Göteborg ska bli Sveriges bästa stad för alla barn att växa upp i.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.