Öppet svar till hemtjänstpersonalen i Göteborg

För ett tag sedan kom det ett brev till oss i kommunstyrelsen från ett antal hemtjänstlag i stadsdelen Örgryte-Härlanda. De kritiserar bland annat systemet med optimerad bemanning och resurspass, som innebär att de har begränsat inflytande över sitt schema. Systemet som används i Göteborg kallas Time Care. Jag skrev ett svar och skickade iväg det i fredags och nu borde det ha kommit fram till alla, men det är många anställda i Göteborg och jag lägger upp det här också så att fler får möjlighet att läsa. Jag har flera gånger skrivit många gånger, både här på bloggen och i GP, om vad jag tycker måste förbättras i äldreomsorgen. Läs bland annat här, här och här.

Hej,

Jag är väl medveten om att både anställda, de äldre själva och deras anhöriga är missnöjda med äldreomsorgen i Göteborg. För ett tag sedan var jag och Barn- och äldreminister Maria Larsson på studiebesök hos hemtjänsten i Träringen och de bekräftade det ni och många andra säger. Det går inte att säga något annat än att kraven på vad ni ska hinna med är alldeles för många, samtidigt som ni och vårdtagarna inte har någon makt att själva få bestämma hur ni vill ha det. Såhär kan vi inte ha det, det är inte värdigt för varken personal eller för de äldre.

I Göteborg har den rödgröna majoriteten haft makten i nästan 20 år och jag arbetar i opposition för att förbättra äldreomsorgen i Göteborg. Ni tar upp många aspekter i ert brev som inte fungerar idag och som jag skulle vilja förbättra. Ni nämner bland annat Time Care och optimerad bemanning som är ett system infört av majoriteten. Syftet med optimerad bemanning är att minska antalet timanställda och öka antalet heltidsanställda för att på så vis spara pengar. Detta fungerar dock endast om det finns tillräckligt med personal och om man exakt kan beräkna vem som behövs när, var och hur. Det är inget flexibelt eller hållbart system som varken tar hänsyn till de som arbetar eller till de som behöver vården. Varken de äldre eller personalen har inflytande över sin vardag.

Ett av våra förslag i arbetet med att förbättra äldreomsorgen och er arbetssituation är att öronmärka de pengar som ska dit. I den socialdemokratiska resursfördelningsmodell som används idag är det upp till varje stadsdelsnämnd att lokalt bestämma hur mycket resurser som ska gå till de äldre. Stadsdelarna kan välja att ta hänsyn till den budget som Kommunfullmäktige beslutat om eller omfördela resurserna. Idag flyttas hundratals miljoner från äldreomsorgen till andra verksamheter inom stadsdelarna, pengar som skulle göra stor skillnad för både äldre och personal. Vi vill därför öronmärka pengarna till äldreomsorgen för att säkerställa en kvalitativ omsorg och en välfungerande arbetsplats där pengarna går till rätt ändamål.

Vi vill även öka valfriheten genom att införa Lagen om Valfrihetssystem (LOV) inom äldreomsorgen i Göteborg, för att också förbättra kvaliteten, både för våra äldre och anställda. Inom LOV sätts priset på hemtjänsten av kommunen och är lika för alla utförare. Verksamheterna konkurrerar med kvalitet istället för pris, vilket ökar de kvalitativa alternativen. LOV möjliggör fler aktörer som i sin tur ger anställda större frihet att starta eget, byta arbetsgivare eller ställa mer krav. Med fler utövare skapas både hel- och deltidstjänster naturligt och verksamheterna formas efter behoven, både för anställda och brukare. På så vis motverkas en orimlig arbetssituation. De anställda får med LOV mer inflytande över sin tillvaro vilket är en fantastisk möjlighet i en verksamhet som präglats av byråkrati och monopol.

Genom att införa LOV och öronmärka pengar garanterar vi att de resurser som ska gå till äldreomsorgen verkligen gör det, samtidigt ökar vi de äldres och anställdas valfrihet. Detta tror vi är viktiga steg som behöver tas för att förändra äldreomsorgens organisation. Det behövs mer flexibilitet i systemet för att kunna möta de äldres behov och kunna ge det där lilla extra. Våra äldre ska kunna få åldras med värdighet, med allt vad det innebär, och Göteborgs anställda ska få känna sig stolta över det viktiga arbete de bedriver.

Tack ännu en gång att ni tog er tid att skriva. Det är viktigt att ni reagerar och att jag får information från er som vet och har erfarenhet. Jag ska givetvis fortsätta arbeta med att förbättra dessa frågor.

Med vänliga hälsningar,

David Lega
Kommunalråd (KD)

 

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.