Ett bättre Göteborg, del 8

Varje år kommer tusentals nya människor till Göteborg, och det ska vi vara glada för. Nya studenter, tillkommande arbetskraft och människor med utländsk bakgrund bidrar alla till att utveckla och förbättra staden. Det är ett privilegium att tillhöra en del av landet som har befolkningstillväxt, men det skapar också en del utmaningar. Behovet av fler bostäder är en sådan.

Bostadsbristen är idag enorm och alla, politiker och företag måste göra allt vi kan för att fler bostäder ska byggas. Byggtakten i Göteborg, och Sverige i stort, har länge varit alldeles för låg vilket innebär att vi har mycket att bygga ikapp. Regeringen gör just nu mycket för att förutsättningarna att bygga ska bli bättre, och det är Stefan Attefall (KD) som är ansvarig minister.

Regeringens uppgift är att skapa förutsättningar för byggande men att det faktiskt byggs, det är kommunernas uppgift. Det är Göteborgs politiker som är ytterst ansvariga för bostadsbyggandet i Göteborg. För att byggandet ska öka vill Kristdemokraterna ha en breddad planprocess där fler arkitekter än kommunens egna kan rita planer. Dagens upplägg är som skapat för långa processer, men så ska det inte behöva vara. När utomstående arkitekter ges möjlighet att ta fram planer kommer fler spadar att sättas i marken. Detta är fullt nödvändigt för att Göteborg ska kunna svara upp mot behovet av bostäder.

För unga är bristen på bostäder extra påtaglig. Kötiderna till en studentbostad är idag väldigt långa och fler studentbostäder måste prioriteras upp. Tillfälliga bygglov kan vara en tillfällig lösning för att det mest akuta problemet, men på sikt är det bara ökat byggande som löser problemen. Det är därför bra att regeringen nu ser över lagstiftningen för att se vilka regelförenklingar som kan göra. På sikt kan det ge många nya studentbostäder.

När det väl byggs är det också viktigt att bebyggelsen är blandad med olika upplåtelseformer. Det innebär att vi vill arbeta för fler hyresrätter i områden med som domineras av villor och bostadsrätter och tvärtom i områden som domineras av hyresrätter. Det motverkar segregation och leder till att människor med olika bakgrund och olika stor plånbok kan bo i samma områden. Fler bostäder och större blandning av upplåtelseformer är två viktiga steg mot ett bättre Göteborg.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.