Ett bättre Göteborg med vår budget

Idag har vi budgetdebatt i kommunfullmäktige. Debatten inleds med att gruppledarna för de olika partierna i fullmäktige håller ett linjetal, innan vi går vidare och debatterar de olika sakfrågorna. Om en liten stund ska mina partivänner Maria Berntsson och Marianne Bergman debattera barnomsorg respektive äldreomsorg, och själv ska jag in igen när vi debatterar kultur och fritid, näringslivsfrågor och personalfrågor. Det blir en lång, men intressant dag! Här följer det tal som jag höll alldeles nyss, jag höll mig kanske inte helt till manus, men nästan 😉

Vi är många som älskar Göteborg. Det är inte konstigt, Göteborg är ju en fantastisk plats på jorden, med närheten till havet, med naturen, med alla evenemang och folkfester och inte minst alla fantastiska invånare.

Regeringens politik har skyddat och utvecklat den svenska ekonomin på ett sätt som är positivt för hela landet och därmed också Göteborg. Vi ser hur delar av Europa är i djup kris och står mitt i, eller inför, enorma nedskärningar i välfärden.

Tack vare att regeringen fört en balanserad och framgångsrik ekonomisk politik har Sverige inte alls drabbats så hårt som de flesta andra. Därför har Göteborg, precis som många andra kommuner i Sverige nu relativt goda ekonomiska förutsättningar.

Trots detta har Göteborg stora utmaningar att ta tag i. Vi har vant oss vid att det är kö till förskolan, vi har vant oss vid knökfulla barngrupper, vid spritsmuggling och segregation. Att äldre skulle få ha inflytande över sin vardag känns som en utopi, och den som letar boende kan få göra det länge. Allt detta tillhör vardagen för göteborgarna, men det finns ingen naturlag som säger att det måste vara så här. Vi måste tänka nytt, vi måste ha mod att ta tag i problemen. Göteborg kan bättre. Göteborg kan mycket bättre!

Kristdemokraternas vision för Göteborg är att det ska vara världens bästa stad för barn och unga att växa upp i. Vi är övertygade om att politik inte kan, eller ska, skiljas från värderingar. Vi behöver en ständigt levande diskussion om värdegrund, om normer och värderingar för att kunna ha en etisk kompass. Politiken får inte begränsa sig till att bara tala om välfärdssystem och skatter, utan måste också diskutera hur tillit och gemenskap kan främjas i samhället.

Ju bättre förutsättningar vi kan skapa för uppväxande göteborgare, desto bättre stad kommer Göteborg att bli, både på kort och på lång sikt. Det är därför kristdemokrater talar så mycket om barnen och familjerna. I politiken pratar vi mycket om tillväxt, men jag tror att det är grundläggande att också prata om uppväxt. Det blir ingen tillväxt utan uppväxt.

Vi sätter barnperspektivet först. Vi behöver en kvalitetshöjning inom barnomsorgen, vi vill ha satsningar på familjecentraler och stöd till föräldrar. Dessa satsningar måste göras, men de är inte kostnader. Våra satsningar är investeringar. Med ett perspektiv som sträcker sig längre än nästa budgetdebatt och gällande flerårsplaner blir detta rentav besparingar. Om alla barn får möjlighet att växa upp till trygga vuxna, blir det inte bara en rent mänsklig vinst, utan också en ekonomisk vinst.

Under det år som gått sedan den senaste budgetdebatten här i fullmäktige har vi flera gånger upprörts över oegentligheter i Göteborg. Vi har ungefär 48 000 människor som arbetar för Göteborgs Stad. De allra flesta, nästan alla, gör ett enormt viktigt och bra arbete varje dag, året runt. Men det finns några få som smutsar ner oss allihop. Jag har under året jämfört situationen med den där röda strumpan, som slinker med i den vita tvätten och förstör allt. Vi måste ha ett Göteborg där alla, inte bara de allra flesta, gör rätt för sig. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska visa vägen. Vi har det yttersta ansvaret för ledningen, och vill vi att saker och ting går rätt till i stadens alla verksamheter måste vi agera på det sätt vi kräver av andra. Annars springer snart hela stan runt, i missfärgade kläder, ute i tassemarkerna.

Det är några få som gör fel, men det är desto fler som inte trivs på jobbet. Nöjd-medarbetar-indexet sjunker och detta måste vi ta på allvar! Under året som kommer måste vi ta till konkreta åtgärder för att försöka vända utvecklingen. Alla de som arbetar i Göteborgs Stad måste vara nöjda och stolta över sin arbetsplats, för deras egen skull och för alla medborgares skull. Jag tror också att det är en viktig åtgärd mot korruption, nöjda och stolta medarbetare fuskar inte.

Tyvärr är nöjd-medarbetar-indexet inte det enda som Göteborg sjunker på. Företagsrankingen som kom tidigare i vår visar på ett katastrofalt tapp på 30 platser. Vi går från plats 97, en redan dålig placering, till plats 127. Även denna utveckling måste vi ta på allvar. Och vi måste vända den. Det är ett starkt näringsliv som är grunden för välfärden, och vi måste ta hänsyn till att den göteborgska arbetsmarknaden förändrats. Göteborg är inte längre bara de stora fabrikerna och varvens stad, vi har och behöver mängder av småföretag. Dessa behöver goda förutsättningar och en positiv inställning från staden. Utan Göteborgs företagare stannar staden.

Nu är det hög tid att ta tag i Göteborgs problem. Vi i Alliansen har pratat mycket om vilka problem och utmaningar vi står inför.  Men den stora skillnaden mellan de budgetförslag som vi ska debattera idag är inte pengar. Nej, den stora skillnaden mellan Alliansen och majoriteten handlar om värden som inte kan mätas i pengar. Det handlar om hur vi ser på göteborgaren.

Tydligast visar sig detta i hur stort inflytande man som enskild göteborgare ska ha respektive hur stort inflytande politiker och kommunala tjänstemän ska ha över vardagen. De styrande vänsterpartierna medger till exempel inte de äldre att själva få bestämma vem de vill anlita för att utföra hemtjänst i sina egna hem. I sina egna hem!

Det är därför vi vill se Lagen om Valfrihet tillämpad i Göteborg. Vi vill att Göteborg skall organiseras efter människors rätt att själva få utforma sina liv, istället för att som nu rätta sig efter vad som är praktiskt för den kommunala förvaltningen. I Kristdemokraternas budget öronmärks därför samtliga skol- och äldreomsorgsresurser. Stadsdelsnämnderna ska enbart bli kompenserade för den verksamhet som de facto kommer elever och äldre till del. Det ska inte vara möjligt för en stadsdel att exempelvis använda tilldelade äldreomsorgspengar till något annat. Vi brukar kalla detta för ”pengsystem”, men det skulle lika gärna kunna kallas sunt förnuft och god ekonomisk hushållning.

Kristdemokraterna menar tillsammans med Alliansen att alla människor bör ges makt att själva få utforma sitt liv och sin vardag. Göteborgarna är kapabla att göra kloka val, neka dem inte den rättigheten och förringa inte deras val. Människor är unika, människor är olika, men vi har alla samma rätt att få våra behov tillgodosedda. En storlek passar inte alla. Det är kommunen som är till för människorna – inte tvärtom. Därför är kommunens ansvar att underlätta för människor att leva som de själva känner, utifrån sina egna huvuden.

För att bygga ett Göteborg för framtiden måste unga och äldre prioriteras. Då blir Göteborg en ännu bättre stad att leva i – ett mänskligare Göteborg. Bifall till Kristdemokraternas förslag till budget för 2012.

 

Uppdatering: Läs mer om debatten i fullmäktige här och här.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.