Ett bättre Göteborg, del 7

Det brukar ibland sägas att det inte finns några större skillnader i politiken och att det inte spelar någon roll vem man röstar på. Så är det inte, inom vissa områden finns det milsvida skillnader i synsätt mellan partierna. Ett sådant område är synen på det civila samhället, det vill säga alla de organisationer som inte är kommunala och inte heller vinstdrivande. Den styrande majoriteten i Göteborg ser i bästa fall dem som något som hjälper dem att fylla behov som de inte kan täcka själva, men som ska bort så fort de gör detta själva. Kristdemokraterna ser dessa organisationer som en enorm styrka i samhället.

Samhället är större än staten. Det civila samhället har mycket att tillföra som behövs för att samhället ska fungera. Jag har besökt många olika verksamheter som bedrivs av ideella organisationer och sett vilka viktiga insatser de gör i samhället. Det handlar om allt från idrottsorganisationer till idéburna hjälporganisationer. De ska inte som idag ses som något som ersätter kommunens verksamhet där den inte finns utan som en del av samhället, tillsammans med det offentliga, som bidrar med kunskap och engagemang. Kommunen ska inte konkurrera med fungerande verksamhet utan istället se hur man kan hjälpa till och samarbeta för medborgarnas bästa.

När förvaltningar ska utveckla en verksamhet bör de till exempel ställa sig frågan vad ideella organisationer kan bidra med på området och vad de redan gör. Att ha med dessa organisationer i planeringen borde vara helt självklart. Så är det inte idag. Självklart ska inte ansvaret flytta från det offentliga till andra organisationer. Ansvaret för befolkningen ligger och ska fortsatt ligga på kommunen, men det behövs en attitydförändring i hur man ser på civilsamhället i Göteborg. I ett bättre Göteborg tas de som vill hjälpa till emot med öppna armar och allas insatser tar tillvara.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.