Politikens motsvarighet till goddag yxskaft


Man brukar ju säga att “det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta”. Inom politiken förhåller det sig delvis annorlunda. Där är “det dunkelt sagda”  ofta ett tecken på politiskt rävspel med syfte att förvilla väljarna.

Jag kom att tänka på detta när jag läste handlingarna inför onsdagens kommunstyrelse. Vi skall då fatta beslut om något så kommunalbyråkratiskt som riktlinjer för remittering. Men bakom detta grå ärende döljer sig både politiskt rävspel och viktiga demokratiska principer om transparens och tydlighet.

Många förslag, utredningar och motioner skickas idag ut till stadens nämnder och bolag på så kallad “remissrunda”. Detta för att kommunstyrelsen skall få in synpunkter och perspektiv från berörda parter. Detta är ett viktigt instrument för att få det aktuella ärendet mångsidigt belyst. I de fall det handlar om en motion eller ett konkret förslag ombeds den remitterade nämnden eller styrelsen, utöver att redogöra för sina synpunkter på det aktuella ärendet, även att göra ett  tydligt ställningstagande. Vanligen uttrycks detta genom att man tillstyrker eller avstyrker förslaget. Stadskansliet resonerar klokt om detta och föreslår att:

”Nämnden skall alltid göra en sammanfattande redovisning av huruvida nämnden tillstyrker, avstyrker eller avstår från att ta ställning till förslagen i ärendet samt hur nämnden anser att förslagens eventuella kostnadskonsekvenser bör hanteras. ”

Den politiska majoriteten med socialdemokraterna i spetsen vill dock annorlunda. Man vill märkligt nog införa ett fjärde svarsalternativ; möjligheten att anse ett förslag vara “besvarat”. Om du tycker att detta låter som ett konstigt svar på ett förslag så är du inte ensam. Logiskt sett finns det ju bara tre sätt att förhålla sig till en förslag: Ja – tillstyrkes, Nej – avstyrkes, eller Har ingen uppfattning – Avstår.  Att införa ett fjärde svarsalternativ som i praktiken innebär ett sorts “Avslag, men bra tänkt”-alternativ, gynnar bara den som sitter vid makten men inte vågar argumentera öppet för varför man vill avslå ett förslag.

Att svara att någonting är “besvarat” är inte bara dunkelt sagt, det är politikens motsvarighet till goddag yxskaft!

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.