För ett tillgängligare Göteborg


Idag gick Tillgänglighetsmarschen av stapeln i Göteborg. Manifestationen blev till en verklig folkfest med bred uppslutning och stort engagemang. Jag var en av huvudtalarna och passade på att ge uttryck för både visioner och konkreta förslag för hur Göteborg kan bli en tillgängligare stad:

Tal vid Tillgänglighetsmarschen i Göteborg den 4 juni

Förra sommaren deltog jag i vad som skulle kunna beskrivas som den amerikanska motsvarigheten till Tillgänglighetsmarschen; The Disabilities Rights March i Washington. Det var en mäktig känsla att tillsammans med tusentals andra vandra eller rulla upp mot Capitol Hill, samma väg som Martin Luther King, Jr. en gång vandrade.

Jag fick senare möjlighet att samtala med den amerikanske senatorn Tony Coelho som var den drivande kraften bakom den amerikanska funktionshinderlagstiftningen; Americans with Disabilities Act från 1990. Det är inspirerande och lärorikt att få träffa människor som varit del av ett viktigt historiskt skeende. Han berättade om hur de arbetat och tänkt kring diskriminering och rättigheter, om kamp och stolthet, men även om vad de hade kunnat göra annorlunda.

Americans with Disabilities Act har till viss del stått som förlaga för den svenska lagstiftningen om enkelt avhjälpta hinder. Denna lag innebär ju att publika lokaler och allmänna platser ska göras mer tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Diskussionerna om vad som är enkelt avhjälpta hinder, om vad som är fysiskt och ekonomiskt möjligt att genomföra pågår för fullt.

Vi vet att det inte är rimligt att jag skall driva min lokala espressobar i konkurs genom att tvinga dem installera en hiss. Därför pratar vi om ”enkelt avhjälpta hinder”. Men om man däremot talar om stora organisationer såsom SJ eller Göteborgs Stad, som omsätter miljarder skall nivån på tillgänglighetsanpassningen ligga långt över ”lätt avhjälpta hinder”. Det måste vila ett större ansvar på den som har stora möjligheter. Vi kan kalla principen ”anpassning efter förmåga”. Jag är helt övertygad att vi skulle nå mycket längre med denna strategi.

Som några av er säkert vet är jag sedan årsskiftet kommunalråd för Kristdemokraterna i Göteborg. Det är ett otroligt intressant uppdrag och det ger mig möjligheter att påverka stadens utveckling även när det gäller tillgänglighetsfrågor. Men man blir frustrerad av att se hur långsamt och trögt arbetet i vissa avseende går och att ett tillgänglighetsperspektiv inte är någon självklarhet. Nyligen krävde jag tillsammans med Alliansen att stadens skulle inkludera ett Tillgänglighetsperspektiv i alla beslutsunderlag. Förvånande nog sa socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet nej till detta. De rödgröna verkar istället vänta på rättsfall för att se vad de är skyldiga att genomföra. Varför det? Om Göteborg skall vara en välkomnande stad för alla, då duger det inte med en hållning som innebär att vi skall behöva släpas till domstol för att få veta vilken lägstanivå vi kan hålla. Var finns framåtandan?

I Kristdemokraternas förslag till stadens budget har vi ett förslag om att inrätta en ”head hunting-funktion” som ska aktivt hjälpa fler personer med funktionsnedsättning till en anställning.  För mig är detta ett exempel på nytänkande och framåtanda.

I morgon är det dags för Regnbågspromenaden i Göteborg. Det finns många likheter mellan Regnbågspromenaden och Tillgänglighetsmarschen. Båda evenemangen syftar ju till att uppmärksamma människor som av olika anledningar åsidosatts eller diskriminerats i samhället.

Tänk om vår Tillgänglighetsmarsch skulle fokusera mindre på hinder, mer på möjligheter, mindre på höga trottoarkanter och mer på stolthet över de hinder vi har överkommit. Tänk om vi kunde utmärka oss genom att sätta glädjen och stoltheten i centrum. Tänk om vi kan lägga fokus på vad vi som funktionsnedsatta kan, snarare än på vad vi inte kan. Jag tror att en sådan inriktning skulle ge mer energi till kampen för alla oss som vill arbeta för ett tillgängligare Göteborg.

Nästa år vill jag gå med i Göteborgs Disability Pride, där vi är stolta över vad vi kan, och visar det!

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.