Strutsperspektivet

De flesta ärenden som kommunstyrelsen  beslutar om har på olika sätt förberetts och utretts av opolitiska tjänstemän på statskansliet innan de hamnar på vårt bord. Detta för att vi politiker skall ha ett så allsidigt och objektivt beslutsunderlag som möjligt.

Nyligen aviserade dock vänstermajoriteten att man ville ändra rutinerna för hur detta arbete går till. De ville nu att  samtliga beslutsunderlag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige skulle  belysas ur följande perspektiv: Barnperspektivet, Jämställdhetsperspektivet, Mångfaldsperspektivet, Miljöperspektivet, och Omvärldsperspektivet.

Alliansen menade att dessa var viktiga perspektiv, men föreslog även ett antal kompletterande perspektiv som också de är viktiga att belysa. Vi framhöll bland annat Tillgänglighetsperspektivet, Integrationsperspektivet, och Tillväxtperspektivet.

Vänstermajoriteten var dock av annan uppfattning och menade att dessa perspektiv antingen var överflödiga eller mindre viktiga. Bortsett från att jag djupt beklagar att kommunstyrelsens beslutsunderlag inte kommer innefatta ett tydligt tillgänglighetsperspektiv, är nog det mest problematiska själva politiseringen av ärendeberedningen. Voteringen i kommunstyrelsen om vilka olika perspektiv som (det opolitiska) beslutsunderlaget skall belysas ur är nämligen ett olyckligt tecken på att ärendeberedningen inte längre är den opolitiske tjänstemannens ansvar.

Det står givetvis den politiska majoriteten fritt att bestämma vad man vill eller inte vill fokusera på; vad man vill eller inte vill se. Men när man väljer bort vissa perspektiv till förmån för andra riskeras en allsidig belysning av ärendet. Detta är beklagligt! Inte därför att jag tror att det existerar en  helt neutral ärendeberedning (vi ser alla saker och ting ur vissa perspektiv och att detta är oundvikligt). Men just därför behövs en så allsidig belysning av beslutsärendena som möjligt. Vänstermajoritetens politisering av ärendeberedningen är därför olycklig!

I media: GT,

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.