Barnomsorgens vägval: stordrift vs. småskalighet

I dagens GP finns ett reportage om de rödgrönas motstånd mot att öppna upp för alternativ på barnomsorgsområdet. I ett läge där SDN Angered behöver bygga ut förskolan med i snitt 130 platser om året väljer de rödgröna att säga nej till flera ansökningar om att få starta pedagogisk omsorgsverksamhet, eller som man sa förr “dagmammor”. Visst är det märkligt hur de rödgröna hellre tycks vilja satsa på förskolefabriker än att använda sig av småskaliga, fristående alternativ.

Speciellt märkligt blir motståndet mot fristående alternativ i ljuset av vad stadens egen undersökning visar. 2009 gjordes en nöjd-förälder-enkät i Göteborg för att ta reda på hur nöjda stadens småbarnsföräldrar var med barnomsorgen. Föräldrarna fick svara på en rad frågor om hur de upplevde miljön, hur trygga deras barn var på förskolan, trivsel, möjligheter att påverka och vara delaktig och så vidare. Samtliga kvalitetsfaktorer för privata förskolor fick statistiskt säkerställt högre betyg jämfört med de kommunala förskolorna.

Helhetsbetyget, Nöjd-Förälder-Index (NFI), för alla Göteborgs kommunala
förskolor blev 74, (…) NFI för Göteborgs privata förskolor är betydligt högre, hela 84.

Källa: Föräldrarna om förskolor/ familjedaghem. Göteborg, Våren 2009.

Vad enkätsvaren visade var att den allra bästa barnomsorgen på flera håll i staden gavs inom den pedagogiska omsorgen, det som tidigare kallades familjedaghem, eller helt enkelt dagmamma, sammanfattade GP:s Gert Gelotte. undersökningen. I valet mellan att ha sina barn i en gigantisk kommunal förskola med 15 avdelningar och 300 barn, eller tillsammans med några andra barn i en lugn hemmiljö, vet jag hur jag skulle välja. Problemet är bara att de rödgröna inte tycks vilja att föräldrarna ens skall få möjligheten att välja det senare.

Därför tog kristdemokraterna i förra veckan initiativ till att se över hur stadsdelarna hanterar villkoren och riktlinjerna för dagbarnvårdare.  Genom att lyfta fram fler barnomsorgsalternativ än förskolan menar vi att köerna kan kortas och barngrupperna minskas.  Att öka omfattningen av pedagogisk omsorg, är ett mål i sig för att nå målen om full behovstäckning och minskat antal barn i barngrupperna.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.