Fantastiska föreningar

I förmiddags besökte jag ett seglarläger för funktionsnedsatta barn i Lerum. Lägret, Segling på lika villkor, arrangerades genom ett unikt samarbete mellan mellan Lerums segelsällskap, Scouterna, Rotary, Lions, och Lerums kommun. 40 ungdomar ur Scouterna och Lerums segelsällskap ställde upp på ideell basis och agerade ledare och segelinstruktörer för barnen. Min roll var att tala …

Dialog om fotbollsvåld

Mot bakgrund av den senaste tidens händelser av fotbollsrelaterat våld är det hög tid att staden agerar för att förebygga våld och störningar i samband med fotbollsmatcher. Staden har tidigare tillhandahållit en sådan plattform för samtal, men dessa möten har dessvärre tillåtits rinna ut i sanden. Alliansen har därför nu tagit initiativ till att återuppta …

I efterdyningarna av Sjöbergs berättelse …

Idag skriver jag på Newsmill om rätten att utvecklas i en trygg och säker föreningsmiljö: Det är starkt av Sjöberg att berätta, och han utgör tillsammans med Yannick Tregaro viktiga förebilder för dem som på grund av skamkänslor tvekar att träda fram och berätta om vad de utsatts för. Sjöbergs berättelse kommer sannolikt leda till …

Idrott och integration

I mina roller som kommunalråd och ledamot i Riksidrottsstyrelsen talar jag ofta om idrottens och föreningslivets positiva effekter, inte bara för individens hälsa, utan för samhället i stort. I sin bästa form förmedlar idrotten genom föreningslivet viktiga ideal och lärdomar såsom kämpaglöd, lagkänsla, rättvisa, och hur man sätter mål och hanterar medgång såväl som nederlag. Sådana värderingar …

EU:s föreningsregler hotar Sveriges välfärd

EU-kommissionen kräver att Sverige ska EU-anpassa sina momsregler, något som skulle vara ödesdigert för svenskt föreningsliv. Kan vi begära att EU ska förstå vad svenskt föreningsliv betytt och betyder? Kanske inte helt och hållet. Men regering och riksdag måste fatta och förstå. Utarmar vi föreningssverige devalverar vi vår välfärd. Om detta skriver Alf Svensson, Andreas …

Kamratlig stämning

Igår besökte jag IFK Göteborg för att prata om fotbollens villkor och framtid, samt  möjliga samarbetsvägar mellan staden och idrottsföreningarna. Den idrottsintresserade kan identifiera Håkan Mild, Roger Gustavsson, samt en och annan politiker.

Kommunal sponsring av idrott är en politisk fråga

Idag bemöter jag Anna Johanssons (S) påstående om att kommunala bolags sponsring inte skulle vara en politisk  fråga. Detta med anledning av GP:s uppmärksammande om att lagidrotten får alla pengarna. Mitt svar kan även läsas på GP-Debatt. - I onsdagens GP uppmärksammas den ojämlika fördelningen av sponsorpengar från kommunala bolag till olika idrotter och föreningar. …