Aktivera EU:s utrikespolitiska potential

Idag skriver jag och utrikesutskottets ordförande David McAllister (CDU) om hur EU:s utrikespolitik behöver reformeras och effektiviseras.

EU:s utrikespolitik har outnyttjad potential. Idag är både intresset och oron för omvärlden större än på mycket länge. Det är bra, men vi behöver mer än oro – vi behöver en konstruktiv diskussion om EU:s framtida utrikespolitik.

Frågan om EU:s möjlighet att agera i den utrikespolitiska arenan har inte minst blivit aktuell med anledning av utvecklingen i vårt närområde. Rysslands olagliga anfallskrig mot Ukraina är en brutal attack på europeiska ideal och värderingar. EU har reagerat med en beslutsamhet som sällan skådats förut, och mobiliserat enorma medel till Ukraina och för första gången levererat vapen till ett land under attack. Men långsiktigt kan vi inte förlita oss på tillfälliga ad hoc-lösningar, utan måste utveckla en mer permanent förmåga att agera snabbt och effektivt vid krig och kris.

Läs gärna artikeln där vi listar förslag som bland annat handlar om handel, försvarspolitik och sanktioner. EU kan och ska inte lösa alla problem i världen. Men EU kan och bör bli bättre på utrikespolitik: bli en mer aktiv, effektiv och snabbfotad aktör.

https://www.europaportalen.se/…/aktivera-eus…

Kan vara en bild av 2 personer och text där det står ”Debatt: Aktivera EU:s utrikespolitiska potential DAVID LEGA (KD) EUROPAPARLAMENTARIKER DAVID MCALLISTER (CDU) ORDFÖRANDE, UTRIKESUTSKOTTET epp peiment”