En reflektion över Yom Kippurs politik /

A Reflection on the Politics of Yom Kippur

#YomKippur calls us to humility & hope. The Yom Kippur War reminds us how hard #peace can be, but also how much has been achieved. I want a world where both fasting & feasting are free from fear. The Abraham Accords offer a promising path. @kdriks @epp

#YomKippur kallar oss till ödmjukhet och hopp. Yom Kippur-kriget påminner oss om hur svårt #fred kan vara, men också hur mycket som har uppnåtts. Jag vill ha en värld där både fasta och fest är fria från rädsla. Abrahamsavtalet erbjuder en lovande väg. @kdriks @epp