Nytt uppdrag – Förhandlare för EU:s framtida utvidgning

Nu är det klart att jag utsetts till förhandlare för EU:s nya politik om utvidgning, ramverket för kandidatländer och nya EU-medlemmar.

Jag ser verkligen fram emot detta uppdrag. EU:s framtida utvidgning är en otroligt viktig fråga, inte minst sedan Ukraina fått kandidatlandsstatus förra året. Inte bara Ukraina och dess grannland Moldavien, men även länderna på västra Balkan är på väg in i vår Union. Hur detta sker – och när! – är av yttersta vikt. Frågan om EU:s framtida medlemmar, kan komma att bli nästa mandatperiods största fråga.

Att bli medlem i EU är varken en snabb och enkel process. Vägen mot ett EU-medlemskap kantas av kravställningar som utgör en garant för demokratisering, modernisering, rättssäkerhet, stabilitet och tillväxt i varje enskilt, aspirerande medlemsland. Som kristdemokrat är det min bestämda uppfattning att en fortsatt utvidgning måste garantera att bara länder som lever upp till EU:s värdegrund om demokrati och mänskliga fri- och rättigheter blir medlemmar.

EU:s kandidatländer får både tekniskt och ekonomiskt stöd för att genomföra de nödvändiga reformerna. Tyvärr görs detta alldeles för kravlöst idag. Enligt Europeiska Revisionsrättens rapport från 2022 spenderade EU 700 miljoner euro (!) i ekonomiskt stöd för förbättring av rättsstatsprincipen på västra Balkan mellan 2014 och 2020 – och dessa satsningar fick i princip ingen inverkan på korruption eller rättsstaten alls. Det är inte en ansvarsfull användning av EU-medborgarnas skattepengar.

För mig är det självklart: om kandidatländer uppenbart visar att man inte vill eller förmår bekämpa korruption så borde EU-stödet till dem strypas. Det är ett av många krav jag kommer att driva i förhandlingarna.

EU:s dörr står öppen för nya medlemmar. Men det är upp till varje kandidatland att genomföra de nödvändiga reformerna för att bli redo för medlemskap. Ukraina genomför ett otroligt reformarbete, mitt under brinnande krig. Det är inspirerande, och jag hoppas att Ukraina snart är fullvärdig medlem i EU-familjen.

Tack EPP Group för detta förtroende!

Kan vara en bild av 1 person och text där det står ”K D NYTT UPPDRAG FÖRHANDLARE FÖR EU:s FRAMTIDA UTVIDGNING in epp group pean”