DEBATT OM ANTISEMITISM MED EU-KOMMISSIONEN

Få saker engagerar mig så mycket som frågan om hur vi bekämpar hatet. Judehat och allt annat hat måste pressas undan, och den kampen måste vi alla delta i.

Många fina ord och mål presenteras av EU-kommissionen, men tyvärr undergrävs dessa intentioner när kommissionen samtidigt finansierar antisemitiska skolböcker. Folk tror inte att det är sant när jag berättar att EU:s bistånd används till skolböcker inom det palestinska skolsystemet som lär små barn att hata judar och uppmanar till våld. På mattelektioner får eleverna räkna martyrer och självmordsbombare. Skolböcker beskriver judar som syndiga lögnare och bedragare, att judar sprider korruption och att de är dömda till förintelse.

Trots att böckernas innehåll synliggjorts gång på gång så fortsätter utbetalningarna till det palestinska skolsystemet. Trots att Europaparlamentet, som är en av två lagstiftare som beslutar om EU:s budget, krävt stopp flera gånger, har kommissionen inte stoppat utbetalningarna. Miljonerna rullar. Det är EU-medborgares skattepengar som missbrukas å det grövsta.

Vi har sett fruktansvärda terrordåd mot judar i Israel, USA och här i Europa. Vad mer måste hända innan Kommissionen agerar?? Lyssna gärna på mitt inlägg i debatten här: https://fb.watch/n41V1jN3Zo/

Öppna fotot