Akut risk för nytt folkmord på armenierna.

Armenier, syrianer, assyrier, kaldéer och pontiska greker utsattes för folkmord 1915 – för 108 år sedan. Det armeniska folkmordet, som även kallas Seyfo, har erkänts av Europaparlamentet och av regeringar och parlament i en lång rad länder, exempelvis USA, Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien och även av Sveriges Riksdag.

Nu utsätts armenier på nytt. Kanske för ett nytt folkmord.

Nagorno-Karabach-regionen har länge präglats av konflikt och kriget 2020 drabbade den armeniska befolkningen hårt. Azerbajdzjan har sedan vid upprepade tillfällen brutit mot de avtal om eldupphör som slutits, inklusive en storskalig militär aggression i september 2022 mot flera mål på Armeniens suveräna territorium.

Det rapporteras ständigt om försämrade förhållanden för den armeniska befolkningen som bor i Nagorno-Karabach, på grund av den utdragna blockaden av Lachinkorridoren som inrättats av azerbajdzjanska väpnade styrkor. Situationen har blivit så fruktansvärt dålig att en före detta åklagare vid internationella brottmålsdomstolen menar att ett nytt folkmord pågår just nu mot armenierna. Denna gång använder man det så kallade osynliga folkmordsvapnet: svält. Armenierna i Nagorno-Karabach håller på att utplånas framför våra ögon.

Efter Förintelsen lovade det internationella samfundet ”aldrig igen”. Det måste betyda något. Vi måste hedra och minnas alla de människor som föll offer för det armeniska folkmordet och deras ättlingar. Det är viktigt också för de utsatta kristna i Mellanöstern. Vi är skyldiga att göra allt som står i vår makt för att stoppa det potentiellt pågående folkmordet i Nagorno-Karabach. Den svenska regeringen måste förmå EU att agera.

EU måste fördöma de azerbajdzjanska ledarnas beteende, inklusive territoriella anspråk och hot om ytterligare attacker. EU bör införa sanktioner mot de som ansvarar för blockaden av Lachinkorridoren, de som utsätter armenierna för svält. EU kan mobilisera stöd för minröjning i Nagorno-Karabach. Men framför allt borde EU på alla sätt bistå potentiella fredsförhandlingar. Det är i vårt intresse att bidra till fred i vårt närområde och det är EU:s förbannade plikt att rädda armenierna!

David Lega, europaparlamentariker i utrikesutskottet

Yusuf Aydin, riksdagsledamot och talesperson för kristna minoriteter

Kan vara en bild av 2 personer och text där det står ”K D AKUT Risk för nytt folkmord pả armenierna. David Lega (KD) Europaparlamentariker utrikesutskottet Yusuf Aydin (KD) Talesperson för kristna minoriteter”