Sadaf Ahmadis konst stoppas – av säkerhetsskäl: “Det låter exakt som i Iran”

Det här är oacceptabelt. I Sverige ska konsten vara fri, och tillåtas provocera och såra. Konst ska generera intryck och skapa känslor.

Den friheten är särskilt viktig i detta fall, när det handlar om en iransk kvinna. Den iranska regimen förtrycker sitt folk på värsta vis. Inte bara med censur, också med brutalt våld och avrättningar. Människor flyr för sina liv och söker säkerhet och frihet. Sverige ska vara tryggt för dem som är här, och Sverige ska erbjuda dem inte bara säkerhet undan förtrycket. Sverige ska också garantera alla i vårt land grundläggande mänskliga rättigheter. I Sverige är det självklart att yttrandefrihet råder och att konsten är fri.

Därför blev jag oroligt besviken när jag läste artikeln om konstnären Sadaf Ahmadi.

“Konstnären Sadaf Ahmadi lämnade Iran i hopp om att slippa den auktoritära regimens tvång och censur. Nu stoppas en del av hennes utställning på Kulturhuset i Borås, av säkerhetsskäl, med hänvisning till…och att människor kan bli sårade”.

Här finns artikeln: https://www.bt.se/…/sadaf-ahmadis-konst-stoppas-av…/

Kan vara en bild av text där det står ”Kultur> Sadaf Ahmadis konst stoppas- -av äkerhetsskäl: "Detläter exakt som i Iran"”