TERRORSTÄMPLA ISLAMISKA REVOLUTIONSGARDET

Ledaren för det Irans Islamiska Revolutionsgarde (IRGC) säger nu att de som gett sig på Islam eller koranen ska få det hårdaste straffet. Han pratar om Sverige.

Detta hot ska tas på allvar. Iran är världens största sponsor av terrorism. Uttalandet kommer samtidigt som Irans högste ledare Khamenei anklagat Sverige för att ha förklarat krig mot den muslimska världen. Iran-stödda terroristorganisationen Hezbollah sluter upp bakom Khamenei. Mindre extremistgrupper uppmanar sina anhängare att söka upp och mörda svenskar.

IRGC är regimens brutala specialstyrka. Det är IRGC som ansvarar för att slå ner alla protester mot regimen – protesterna slås ner med grovt våld, folket ska tystas till varje pris. Men IRGC sysslar även med utrikespolitik. Exempelvis skickar de nu drönare och missiler till den ryska armén. Man har även en specialoperationsenhet som arbetar med att främja den islamiska republikens terroristombud, såsom Hizbollah, i Libanon, Syrien och Irak. Efter koranbränningarna har nu Sverige pekats ut som en fiende.

Flera länder, däribland USA, har terrorstämplat IRGC. Jag tog upp förslaget att även EU bör terrorlista IRGC i förhandlingar i Europaparlamentet redan i höstas. I januari fick jag majoritet för mitt förslag och Europaparlamentets officiella hållning är nu att EU ska terrorklassa revolutionsgardet. KD var också först med att driva frågan i Sveriges riksdag. Men ännu har EU inte påbörjat processen med terrorklassningen.

EU har hittills antagit sanktioner mot enskilda individer i syfte att straffa några av de som är ansvariga för människorättsbrott. Men mer behövs! Fler sanktioner behövs! Det är inte bara ett fåtal individer som begår brutala brott utan hela organisationen är en terrorapparat. Om EU terrorstämplar organisationen ger det möjlighet till hårdare sanktioner, och på så vis begränsas organisationens verksamhet.

Jag tar hoten mot Sverige på allvar och jag kommer att fortsätta driva på för att EU ska använda de verktyg vi har till vårt förfogande för att skydda Sverige, EU och alla de oskyldiga människor i Mellanöstern som drabbas av IRGC-terroristerna.