“Den värsta rekommendationen som utrikesutskottet författat under min tid i parlamentet”

Tidningen Dagen intervjuade mig om förra veckans votering om Europaparlamentets rekommendation för den palestinska myndigheten. Varför röstade jag nej till rekommendationen?

“Det här är den värsta rekommendationen som utrikesutskottet författat under min tid i Europaparlamentet. Jag är tyvärr inte förvånad över detta resultat, eftersom svenska socialdemokrater hållit i pennan.”

Slutprodukten är förkastlig, rentav pinsam. Uppgiften var att författa en rekommendation för EU:s relation med den palestinska myndigheten. Men texten fokuserar mer på Israel än på den palestinska myndigheten. Socialdemokraterna kan inte hålla sig ifrån att manifestera sitt hat mot Israel. Samtidigt som den här rekommendationen listar till viss del relevant kritik mot Israel, så bortser den från helt centrala problem från den palestinska sidan. Terroristorganisationen Hamas fruktansvärda attacker mot det israeliska folket nämns inte. Hotet om att förgöra Israel nämns inte. Inte ens problematiken med antisemitism och diskriminering av kristna adresseras. Tillsammans med min partigrupp EPP, lyckades jag få igenom ett par förbättringar av texten, men tyvärr är den slutliga rekommendationen fortfarande ofullkomlig, obalanserad och oseriös. Detta illustreras även av röstsiffrorna: ingen utrikesrekommendation har fått så svagt stöd vid slutomröstningen, som denna fick.

Lär gärna mer i Dagens artikel här: https://www.dagen.se/…/svenska-eu-politiker-trater-om…/