UTTALANDE OM DEN AKUTA SITUATIONEN PÅ KUBA

Idag är det 11 år sedan den kubanske oppositionsledaren Oswaldo Payá mördades av den kubanska regimen. Tillsammans med hans dotter, Rosa Maria Payá, uppmanar jag idag EU att agera – läget är akut!

11 år har passerat sedan Oswaldo Payá mördades. För mer än fem år sedan inledde EU en politisk dialog med Kuba, vilket bland annat innebär att EU skickar miljoner euro varje år till Kuba. Avtalet om politisk dialog ingicks under premissen att det kubanska ledarskapet skulle upprätthålla och förbättra människorättssituationen i landet. De skulle behandla sin befolkning bättre och i gengäld få pengar och partnerskap med EU. Kristdemokraterna har motsatt sig det avtalet från start.

Den kubanska regimen har sedermera inte hållit sin del av avtalet. Demokratin på Kuba är obefintlig. Oliktänkande döms till fängelse eller tvångsarbete, trots att inget brott har begåtts. Många av de godtyckligt fängslade utsätts för konstant isolering och grym tortyr. De utsätts för en omänsklig behandling, och har ingen tillgång till advokat eller medicinsk vård. Människorättssituationen i Kuba är akut.

Samtidigt har den kubanska regimen ställt sig på Putins sida i hans olagliga krig mot Ukraina. Regimen menar att det är Natos utvidgning kring Ryssland som föranlett Putins ”specialoperation”. Kubanska soldater tränas i Belarus och strider för Ryssland i Ukraina.

Under de fem år som EU bedrivit politisk dialog med Kuba har den kubanska regimen alltså både ökat förtrycket mot sin egen befolkning och valt att delta i ett krig i Europa. EU kan inte fortsätta att passivt titta på.

Vi kräver idag att EU agerar för att aktivera ”demokratiklausulen” i Kubaavtalet. Om en part inte håller sin del av avtalet kan avtalet suspenderas. Det måste ske nu: EU måste sätta stopp!

Här kan ni läsa hela vårt uttalande (det är på engelska): https://davidlega.eu/…/joint-statement-urgent-action…/