DEBATT: EU MÅSTE STÖTTA ABRAHAMAVTALEN

Skriver idag i Tidningen Dagen om de historiska Abrahamavtalen i Mellanöstern. Alltför få vet vad Abrahamavtalen är. Alldeles för få politiker verkar för att aktivt stötta Abrahamavtalen. Detta trots att dessa avtal om normaliserade relationer mellan länderna i Mellanöstern utgör ett paradigmskifte i regionen.

Abrahamavtalen har lett till ökad handel och samarbete mellan de undertecknade staterna. Människorna i länderna kommer närmre varandra till följd av att det blivit enklare att resa mellan länderna och delta i studentutbyten. I arabstaterna byggs nu synagogor och undervisning om Förintelsen har införts. Ljusglimtar i form av ekonomiskt välstånd, men också dialog, tolerans och fred.

Tyvärr har EU hittills inte bidragit till denna process. Abrahamavtalen slöts under USA:s ledning. Mycket kan sägas om Trumps tid vid makten och hans eftermäle. Trump förtjänar kritik för mycket, men få kan bestrida att han lyckades med stordåd i Mellanöstern. EU å sin sida har visserligen inte motsatt sig avtalen, men inte heller gjort något för att uppmuntra till ytterligare fredsavtal. Jag menar att EU måste släppa sin kränkthet över att inte ha varit inblandande i Abrahamavtalen: nu är det hög tid att EU engagerar sig i regionen på riktigt.

Läs gärna min artikel här:

https://www.dagen.se/debatt/2023/06/13/trump-lyckades-med-stordad-i-mellanostern/?fbclid=IwAR1VyovUXDHCgKel9EKFxInIltCloru2a3QI-Y3zo3KL2iFOBMtBJYEZ_ns