LEDARE: EU behöver göra mer för fred i Mellanöstern

Kan vara en bild av 1 person och text där det står ”David Lega: EU behöver göra mer för fred 1 Mellanöstern epp intherp”

Vad kan EU bidra med för att skapa fred? Kan det någonsin bli fred i Mellanöstern? Jag ger min syn på dessa frågor i dagens ledare, som handlar om Europaparlamentets nya initiativ för att främja fredsprocessen i Mellanöstern.

Det är mycket positivt att Europaparlamentet startat ett nätverk till stöd för de historiska Abrahamavtalen. Det är ett tvärpolitiskt nätverk, som jag kommer att leda tillsammans med kollegor från alla stora politiska grupper och förhoppningsvis alla EU-länder. Vi kommer att sprida kunskap om Abrahamavtalen och driva förslag som främjar den pågående positiva utvecklingen. Vårt långsiktiga mål är att EU, precis som USA, ska signera Abrahamavtalen och därmed bli en genuin part i fredsprocessen Mellanöstern!

Läs ledaren här:

https://www.bt.se/ledare/eu-behover-gora-mer-for-fred-i-mellanostern/?fbclid=IwAR2tCUhOhi7C-Cw33MTkr3V2i5JWZtn14euKxm1utizXXaIfg3Z4w7Tkzzc