DEBATT: AVBRYT IRANAVTALSFÖRHANDLINGARNAJag skrev nyligen en artikel om hur EU behöver lägga om sin Iranpolitik. Ett viktigt förslag är att EU officiellt ska avbryta de naiva förhandlingarna om kärnteknikavtalet med Iran. Så har inte skett, och nu kommer uppgifter om att förhandlingarna mellan USA och Iran fått ny fart.

Det är oförsvarbart att förhandla med terroristerna i Teheran. Det iranska folket protesterar med sina liv som insats, och omvärlden måste stå på deras sida – inte på mullornas. Den iranska regimen terroriserar sitt eget folk, och är därtill världen största sponsor av terrorism, bland annat används iranska vapen av Putins styrkor i Ukraina. Att sitta vid förhandlingsbordet med denna hemska regim leder oundvikligen till dess legitimering. Men därtill måste vi prata om konsekvenserna av dessa förhandlingar.

I korthet går förhandlingarna ut på att erbjuda Iran sanktionslättnader i utbyte mot begränsningar av dess kärnenergiprogram för att säkerställa att den iranska regimen inte utvecklar kärnvapen. Det är naivt att tro att den iranska regimen skulle acceptera något annat än hävda sanktioner för att sluta en ny överenskommelse som begränsar landets kärntekniska verksamhet. Men jag menar att är det helt otänkbart att häva några sanktioner överhuvudtaget. Tvärtom, regimen och mullorna i Iran behöver straffas med de hårdaste sanktioner som EU har i sin verktygslåda!

Läs gärna artikeln här:

https://www.gp.se/debatt/orimligt-att-forts%C3%A4tta-f%C3%B6rhandla-med-iran-medan-de-slaktar-sitt-folk-1.91311756?fbclid=IwAR2rV7abhpLTaEGTZpNyHwmuG48WJvNfwy1ryuV19HgmWKsoK0xBROWWpy0