NYHET: Nu startar vi ett nätverk i Europaparlamentet till stöd för Abrahamavtalen

Igår kväll släppte Europaparlamentets talman Roberta Metsola nyheten att vi startar ett nytt nätverk i Europaparlamentet, som syftar till att främja fred i Mellanöstern och öka kunskapen om Abrahamavtalen.

Alltför få vet vad Abrahamavtalen är. Alldeles för få politiker stöttar Abrahamavtalen. Detta trots att dessa historiska avtal om normaliserade relationer mellan länderna i Mellanöstern utgör ett paradigmskifte i den oroliga regionen. Abrahamavtalen undertecknades 2020-2021 och går ut på att normalisera relationerna mellan Israel och fyra arabstater. Avtalen slog ner som en blixt från klar himmel för många. Det har länge varit ”en sanning” att ingen separat fred mellan något enskilt arabland och Israel är möjlig innan Palestinafrågan är löst. Men så plötsligt kom fyra av Israels forna fiender samman med Israel, mot den gemensamma fienden Iran. Men avtalen är större än så: det handlar inte bara om Iran och om att alliera sig med fiendens fiende.

Abrahamavtalen har också lett till ökad handel och samarbete mellan de undertecknade staterna. Människorna i länderna kommer närmre varandra till följd av att det blivit enklare att både resa mellan länderna och delta i studentutbyten. I arabstaterna byggs nu synagogor och undervisning om Förintelsen har införts. Ett paradigmskifte har skett i regionen och framtiden ser ljus ut.

EU och omvärlden ska uppmuntra fredsprojekt, dialog och samarbete. Därför bör EU stötta Abrahamavtalen på de sätt vi kan. Det nätverk vi nu skapar syftar till just det:

1️⃣ Sprida kunskap om Abrahamavtalen.

2️⃣ Koordinera politik och projekt som främjar Abrahamavtalen och fredsprocessen.

3️⃣ Verka för att EU, på lång sikt, undertecknar Abrahamavtalen.

Jag har förberett lanseringen av nätverket under lång tid och det är glädjande att vi äntligen är ingång. Det är hedersamt att leda detta nätverk, och det är ett uppdrag som förpliktigar. Jag kommer givetvis att löpande informera om nätverket och vårt arbete på mina sociala medier.