DET IRANSKA HOTET MOT ISRAEL ÖKAR

Vi kan inte blunda för det allvarliga hot som Iran utgör mot Israel. Häromdagen sa högste chefen för Israels försvar (IDF) att Irans kärnteknikprogram kan leda till att Israel tvingas till en förebyggande attack. Dessa ord måste få oss att stanna upp och inse allvaret i situationen. Vi kan inte ignorera denna varningssignal.

Israels säkerhet har länge varit hotad. Att stå upp för Israels säkerhet är inte bara politiskt eller strategiskt, det är en moralisk skyldighet. Våra band med Israel sträcker sig bortom politiska gränser och bygger på gemensamma värderingar.

Iran anrikar nu mer uran än någonsin och bygger en ny underjordisk anläggning. Det vore inte seriöst att bortse från risken att Iran utvecklar kärnvapen. Samtidigt är Iran världens största sponsor av terrorism. IDF:s befälhavare påminde i sitt uttalande om att Iran är involverat i “allt runt omkring oss [Israel] och med alla som är emot oss [Israel]”. Irans högsta andlige ledare har öppet hotat att förinta Israel, och jämna hela landet med marken. Vi kan inte föreställa oss hur det är att leva i ett land som hotas jämnas med marken.

Vi kan inte bortse från konsekvenserna av Irans handlingar och det hot de utgör för stabiliteten i regionen och världen som helhet. Det internationella samfundet måste ta itu med den eskalerande situationen i och kring Iran.

I en tid där världen behöver fred och stabilitet, är det vår skyldighet att stå upp för våra värderingar och försvara de som hotas. Det här borde vara en fråga som förenar oss över partigränserna. Vi beklagar verkligen att antisemitismen slagit rot på många håll i Europa, även i Sverige, och att detta hat påverkar såväl opinion som politiker. Vi måste komma samman och gemensamt sända ett kraftfullt budskap om solidaritet och stöd till våra vänner i Israel. Sverige och EU måste stå upp för Israels säkerhet!

David Lega, europaparlamentariker i utrikesutskottet
Magnus Berntsson, utrikespolitisk talesperson i riksdagen
Magnus Oscarsson, ordförande i Riksdagens vänförening Sverige-Israel