S GAV (ÅTERIGEN) KOMMISSIONEN GRÖNT LJUS – TROTS STORA BUDGETBRISTER

En gång per år tar Europaparlamentet ställning till hur EU skött sin budget och förvaltat skattebetalarnas pengar. Vi beslutar då huruvida EU:s styrande organ förtjänar ansvarsfrihet eller inte. Dessa beslut debatterades och klubbades förra veckan.

Parlamentets budgetkontrollutskott, där jag sitter, har granskat budgetåret 2021 under nästan ett års tid. Nästan hela EU:s budget förvaltas av EU-kommissionen, som ansvarar för att den genomförs enligt överenskommelse. Tyvärr har vi upptäckt att EU-kommissionen gör många fel. För många fel. Det slarvas helt enkelt.

Det finns en accepterad ”felmarginal” på två procent, men kommissionen har i många år legat över denna gräns. Som om det inte är nog att alldeles för många fel görs i utbetalningar från EU:s budget, menar den Europeiska revisionsrätten därtill att kommissionen inte ens har koll på felnivån: att kommissionen systematiskt underskattar den befintliga felnivån. Så kan det inte fortgå!

Mot denna bakgrund har KD valt att inte bevilja kommissionen ansvarsfrihet under flera år. I år hade felnivån ökat ytterligare och ligger nu på tre(!) procent, vilket alltså är långt över den nivå av misstag som anses acceptabel. KD röstade därför nej. Även vår nya regering satte ner foten och röstade nej när samma fråga diskuterades i ministerrådet. Vi måste markera mot detta slarv, det är helt enkelt oacceptabelt!

Men märkligt nog röstade Socialdemokraterna, precis som tidigare år, för att bevilja ansvarsfrihet. Det verkar inte bekymra Socialdemokraterna att kommissionen, som förvaltar den kolossala EU-budgeten, slarvar med utbetalningarna. Socialdemokraternas nonchalans bekymrar mig – och den borde bekymra alla skattebetalare som varje år finansierar EU:s budget med miljarder, åter miljarder kronor.