FRAMGÅNG: EUROPAPARLAMENTET KRÄVER (ÅTERIGEN) ATT EU SLUTAR FINANSIERA PALESTINSK ANTISEMITISM

I veckan har Europaparlamentet kontrollerat och debatterat EU:s verksamhet och framför allt hur EU:s pengar används. För mig är det självklart: EU ska givetvis inte finansiera eller på något annat sätt understödja hat, våld eller antisemitism. Det är absurt att det finns olika åsikter om denna sak, och att frågan ens behöver diskuteras. Men tyvärr är det inte bara så att EU gör just det – finansierar och stödjer hat, antisemitism och uppmuntran till våld – utan det finns också många som försvarar denna verksamhet!

EU finansierar skolböcker och andra läromedel för palestinska elever. Dessa böcker innehåller hat mot Israel och judar. Fruktansvärd antisemitism. Lärare och läroböcker uppmuntrar eleverna till våld och jihad. Det har de gjort länge. Länge har också EU varit den största bidragsgivaren till palestiniernas utbildning. Länge har EU sponsrat hatet mot judarna. Samtidigt vill EU framstå som en trovärdig fredsmäklare mellan Israel och den palestinska sidan.

Trots att böckernas innehåll synliggjorts gång på gång så fortsätter utbetalningarna till det palestinska skolsystemet. Miljonerna rullar. Det är EU-medborgares skattepengar som missbrukas å det grövsta.

Jag jobbar aktivt med att belysa frågan i parlamentet, särskilt i mina egna utskott: utrikesutskottet och budgetkontrollutskottet. Jag har flera gånger fått med mig parlamentet på att sätta ner foten. Flera gånger har Europaparlamentet, på mitt initiativ, krävt att EU villkorar allt bistånd med nolltolerans för antisemitism och hat. I onsdags gjorde vi det igen, trots socialdemokraternas, den miljöpartistiska gruppen och vänstergruppens motstånd: Europaparlamentet kräver att ”ekonomiskt stöd från unionen till den palestinska myndigheten på utbildningsområdet ska ges på villkor att läroboksinnehållet anpassas till Unescos standarder, att alla antisemitiska referenser stryks och att exempel som uppmuntrar till hat och våld tas bort”.

Jag hoppas våra krav äntligen ska hörsammas. Hjälp mig gärna att sprida denna information!

De palestinska eleverna förtjänar bättre, de förtjänar god undervisning. EU:s skattebetalare förtjänar bättre, våra pengar ska inte användas till att sprida hat. Detta är än mer allvarligt mot bakgrund av utvecklingen vi nu ser i Israel. De som idag attackerar det judiska samhället och skjuter raketer mot Israel tillhör den generation som har vuxit upp med det antisemitiska utbildningsmaterialet – utbildningsmaterial som uppmanar till våld.