Besök av Ashton Kutcher

Igår hade jag Ashton Kutcher på besök i Europaparlamentet. Ashton Kutcher är för de flesta känd som skådespelare, men han jobbar också med barns rättigheter och säkerhet. Ashton har startat en organisation som jobbar med teknik för att skydda barn mot sexuella övergrepp online, Thorn. Som ordförande för Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för barns rättigheter är jag väldigt intresserad av Thorns teknik och metoder. Jag har träffat Thorn och Ashton digitalt tidigare, men nu var det dags för dem att komma till Europa och höra om vårt arbete här också.

Igår började vi dagen med att träffa Europaparlamentets talman Roberta Metsola. Sen hade vi en stund med mina medarbetare, följt av en inspelning i parlamentets studio och sedan avslutade vi med ett möte med den tvärpolitiska gruppen för barns rättigheter.

Våra diskussioner var väldigt givande och intressanta, dels för att Ashton är en klok och inspirerande person, dels för att vi har olika perspektiv. Jag är politiker och lagstiftare, medan han är entreprenör och inspiratör. Därtill fungerar lagstiftning i EU och i USA olika. Men oavsett dessa olika förutsättningar så är den gemensamma nämnaren att vi brinner för barns säkerhet.

Ett perspektiv rörande barns säkerhet på internet som vi diskuterade är ”balansgången” mellan säkerhet/trygghet och privatliv/integritet online. Ofta ställs dessa mot varandra. Det finns dem som menar att man måste välja den ena eller den andra. Antingen så förespråkar man säkerhet på internet och då åsidosätter man folks privatliv eller vice versa. Men idag behöver inte säkerhet innebära massövervakning eller integritetskränkande lagar. Dessutom så är det tyvärr så att de som pratar varmast om integritet refererar till förövarnas integritet – inte offrens. Barn som utsatts för sexuella övergrepp – deras integritet måste vara viktigare än förövarnas!

Jag kommer att skriva mer om detta och det kommer också en film med Ashton där vi pratar om detta. Vi måste göra mer för att bekämpa de hemska övergrepp som begås och delas vidare på nätet, och vi måste bli fler i den kampen. Det viktigt att inte bara politiker, utan också företagare, kommunikatörer, inspiratörer, ja alla som har en plattform lyfter frågan. Därför är jag väldigt tacksam att jobba tillsammans med Ashton!

Bilderna är tagna av EPP Group

Möte på mitt kontor.

Möte på talmannens kontor.

Möte med Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för barns rättigheter.