INTERNATIONELLA KVINNODAGEN

Idag är det den internationella kvinnodagen. Självklart kan kvinnors rättigheter och arbetet för jämställdhet inte begränsas till en dag per år, men idag står jämställdhetskampen i fokus.

Sveriges regering är nu ordförande i EU:s ministerråd. Det svenska ordförandeskapet jobbar med att få EU underteckna Istanbulkonventionen. Istanbulkonventionen innebär att de anslutna partnerna förbinder sig att arbeta med att bekämpa våldet mot kvinnor. Konventionen innehåller krav om förebyggande arbete, utbildning och straff – allt för att motverka våld mot kvinnor.

Sverige ratificerade konventionen under Alliansregeringen 2014. Förhoppningsvis kommer EU att göra detsamma under det svenska ordförandeskapet i år. Jag är stolt över den svenska regeringen och över mitt parti. Kristdemokraterna driver en jämställdhetspolitik som gör skillnad, och som rår på de allvarliga problem som kvinnor lider av. Kvinnokampen förtjänar bättre än vänsterns symbolpolitik. Mäns våld mot kvinnor måste bekämpas med kraft!