KRIGSBROTT MOT ISRAEL

Först och främst ska det sägas: Israel-Palestinakonflikten är otroligt komplex. Konflikten är inte svart-vit, men det finns dock agerande som är rätt och som är fel. Att beskjuta civila mål är alltid fel – vem som än står bakom attacken. Oskyldig civilbefolkning ska inte drabbas i konflikter, det är ett krigsbrott. Alltid.

FN:s råd för mänskliga rättigheter har tillsatt en kommission som ska bevaka och utreda situationen i Israel och på det ockuperade palestinska territoriet. Det är bra att en oberoende internationell kommission fått det uppdraget. Men det är viktigt att kommissionen är objektiv, saklig och rättvis eftersom konflikten är så komplex och känslig.

Undersökningskommissionen har många mål att uppfylla och ett av dessa är att undersöka ALLA bakomliggande grundorsaker till instabiliteten, till att konflikten fortsätter och till att nya spänningar återkommande uppstår.

Kommissionen har hittills publicerat två rapporter. Det förvånar mig att rapporterna knappt nämner palestinska raketattacker och att de helt bortser från självmordsbombningar och problemen med stenkastning. Varken Hamas eller palestinska Islamiska jihad omnämns som terrororganisationer i rapporterna. Det är rentav märkligt.

Oavsett vad man tycker om konflikten i stort, så är det svårt att bortse från att terrorism, inte minst Hamas och palestinska Islamiska jihad, faktiskt är grundorsaker till instabiliteten, till att konflikten fortsätter och till att nya spänningar återkommande uppstår. De skjuter mot civila mål i Israel och deras brutala handlingar har resulterat i många offer. Detta leder självklart till rädsla, sorg och ilska hos befolkningen.

Jag frågade därför Christopher Sidot, som representerar undersökningskommissionen, när han besökte vårt utskottsmöte häromdagen:

▪️ Ser inte undersökningskommissionen terrorism som en av de primära bakomliggande orsakerna till återkommande spänningar, instabilitet och utdragning av konflikten?

▪️ Anser inte undersökningskommissionen att Hamas retorik om att förinta staten Israel och Hamas ständiga raketattacker i Israel och självmordsbombningarna som grundorsaker till återkommande spänningar, instabilitet och utdragning av konflikten?

Till slut erkände han att, ja, attackerna utgör krigsbrott. Det är såklart bra att få ett klart besked om detta. Men jag är fortfarande både besviken och förvirrad över att detta inte nämns i de två långa rapporterna som den ’opartiska’ kommissionen skrivit. Att beskjuta civila mål är alltid fel – oavsett vem som står bakom attacken.

För att se mitt inlägg, följ länken nedan:

https://fb.watch/j9zCFUkaVS/

(Det finns svensk och engelsk undertext tillgänglig. Om texten inte kommer automatiskt så aktiveras den i inställningarna.)