EU:s BEDRÄGERIBEKÄMPNING

Man kan ha olika åsikter om storleken på EU:s budget. Jag själv och KD tycker att EU bör ha en betydligt mindre budget. Men oavsett vad man tycker om budgetens storlek tror jag att vi alla är överens om att oriktigheter, bedrägerier och korruption måste bekämpas. EU:s budget, våra skattepengar, ska inte missbrukas av kriminella!

Jag har ansvarat för förhandlingarna om parlamentets årsrapport om EU:s bedrägeribekämpning. Rapporten är dels en kartläggning och beskrivning av antalet oriktigheter och bedrägerier med EU:s budget. Men vi utfärdar även rekommendationer till EU:s olika organ om hur dessa bör bekämpas.

Lyssna gärna på det tal jag höll i kammaren inför voteringen ⤵️ Betänkandet antogs med god majoritet!

(Det finns undertext till videon. Om texten inte kommer automatiskt aktiveras den i inställningarna).