MINA TANKAR INFÖR EU-UKRAINA-TOPPMÖTET IDAG

Det första EU-toppmötet som äger rum i en aktiv krigszon. Det är historiskt!

Idag möter EU:s ledare Ukrainas regering. Samtidigt ljuder flyglarmet över Kyiv – det är tydligt att Putin inte är nöjd med mötet. På mötet ska ledarna diskutera hur EU kan hjälpa Ukraina till fred och med återuppbyggnad. Frågan om Ukrainas väg in i EU ska också diskuteras.

När Sverige nu är ordförandeland i EU kommer den svenska regeringen jobba hårt för att enigheten mellan medlemsstaterna rörande stöd till Ukraina fortsätter. Jag tycker att EU, Sverige inkluderat, ska hjälpa Ukraina så mycket som möjligt för att få stopp på kriget: ökat militärt stöd, ekonomiskt stöd och fler sanktioner mot Ryssland!

Frågan om Ukrainas väg in i EU är lite mer komplex. Å ena sidan ska det stå klart att Ukrainas framtid i EU. De delar våra grundvärderingar och hör hemma i vår union. Det är ett viktigt budskap att sända till de som nu slåss för hela Europas framtida säkerhet och frihet.

Å andra sidan så har röster nu höjts om att tidsbestämma när Ukraina ska gå med i EU. Att helt enkelt bestämma ett år eller slutdatum då processen ska vara klar. Så enkelt är det tyvärr inte. Vägen mot ett EU-medlemskap är kantad med krav och villkor som måste uppfyllas innan ett land kan bli medlem i EU. De kraven och villkoren måste gälla även Ukraina. Kriterierna handlar bland annat om ekonomisk stabilitet och fungerade institutioner som garanterar demokrati, rättssäkerhet och skydd av minoriteter i landet. I Ukraina behövs inte minst reformer för att förbättra situationen för barn och funktionsnedsatta.

EU bör signalera att Ukrainas framtid självklart är i unionen, men först måste alla kriterier uppfyllas. Tills dess ska EU hjälpa Ukraina med det vi kan och stötta reformarbetet. Det är en underdrift att säga att Ukraina har en svår situation, men jag tror inte svaret är att sänka våra krav. Istället måste vi öka vårt stöd!