ANGÅENDE MIN RESA TILL FÖRENADE ARABEMIRATEN

Mot bakgrund av den artikel Aftonbladet idag skrivit om en av de resor jag gjorde förra året, vill jag förtydliga ett par saker.

För det första vill jag göra det helt klart att jag inte brutit mot några regler. Parlamentets regler tillåter att tredje part betalar resor/omkostnader, under förutsättning att detta deklareras. Jag deklarerade resan omedelbart vid hemkomst, den publicerades då offentligt på parlamentets hemsida. Jag har givetvis inte på något sätt hållit min resa hemlig.

För det andra, resor och möten ingår i mitt jobb som Europaparlamentariker och är inte minst viktigt för oss ledamöter i utrikesutskottet och utskottet för mänskliga rättigheter. Exempelvis åkte jag 2019 till Nordmakedonien för att med egna ögon se hur personer med funktionsnedsättning behandlades där. Det var viktigt mot bakgrund av Nordmakedoniens EU-medlemsansökan, men landet levde inte upp till mina förväntningar på ett EU-land i sin hantering av funktionsnedsatta. Förra året åkte jag till UAE, ett land som vill närma sig EU, för att bland annat besöka deras ungdomsparlament och få bättre kunskap om barns och funktionsnedsattas situation där. Jag framför mina åsikter på alla mina resor och möten, och det var självklart fallet även i UAE. Jag uttryckte min kritik och pekade på demokratiska brister och bristande respekt för mänskliga rättigheter i landet.

För det tredje så var resan lärorik för mig – och förhoppningsvis även för de jag träffade på plats. Resor bidrar till min förståelse och till mitt arbete i parlamentet. Men vem som betalar resan påverkar inte mina ställningstaganden. Som nämns i Aftonbladets artikel, röstade jag för en hårdare linje än mitt parti, EPP, den enda gång vi tagit ställning till en resolution om UAE. Kritiken i resolutionen var berättigad.

Slutligen, jag har under hela mandatperioden noga övervägt mina resor för att inte skapa frågetecken kring min integritet. Men jag kan givetvis förstå, mot bakgrund om de misstankar som finns om mutor och korruption i Europaparlamentet, att frågor uppkommer. Jag vill därför ännu en gång betona att varken finansieringen av denna eller någon annan resa har eller kommer att påverka mina politiska ställningstaganden.