FRAMGÅNG: ISLAMISKA REVOLUTIONSGARDET TILL EU:S TERRORISTLISTA

Jag har länge kallat dem terrorister, Irans Islamiska revolutionsgarde. Jag har föreslagit att EU ska terrorstämpla dem – men fått blankt nej. Men nu – äntligen! – har parlamentet äntligen svängt och ställt sig bakom mitt förslag: revolutionsgardet ska terrorstämplas!

Det är bra. Det betyder att EU nu ser vad som pågår i och runt Iran. Det är förskräckligt att så många människor förlorat livet innan EU tar på sig hårdhandskarna.

Det har inte undgått någon att det just nu pågår en revolution i Iran – det iranska folket har fått nog! Kvinnorna har fått nog av slöjtvånget och av de andra lagarna som tillintetgör var och ens frihet. Khomeinis regim vägrar släppa taget – tvärtom – tillslaget är hårt! Det Islamiska revolutionsgardet (IRGC) begår hemska brott mot de mänskliga rättigheterna. Protesterna ska slås ner till varje pris.

IRGC skapar inte bara ett helvete på hemmaplan, utan de sysslar även med utrikespolitik. Exempelvis skickar de nu drönare och missiler till den ryska armén. Man har även en specialoperationsenhet som arbetar med att främja den islamiska republikens terroristombud, såsom Hizbollah, i Libanon, Syrien och Irak.

Flera länder, däribland USA, har terrorstämplat IRGC. Jag tog upp förslaget att även EU bör terrorlista IRGC i förhandlingar med de andra politiska grupperna redan i höstas. Men tyvärr så ville de övriga grupperna inte ens diskutera frågan. Alla sa nej. Anledningarna var många. ”Det är inte relevant för kvinnorna i Iran” sa de som inte förstår att IRGC alltså är de som slår ner kvinnornas protester. ”Det är dålig timing” sa andra och hänvisade till kärnteknikavtalsförhandlingarna.

Men nu har de gett med sig. Igår röstades mitt förslag igenom i Europaparlamentet. Se gärna SVT:s inslag om det här:

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/del-av-den-iranska-armen-kan-terrorstamplas-av-eu-evin-incir-s-viktigt-att-det-steget-tas-nu