LANSERING: EUROPAPARLAMENTETS VÄNSKAPSGRUPP FÖR UIGURERNA

LANSERING: EUROPAPARLAMENTETS VÄNSKAPSGRUPP FÖR UIGURERNA

Igår lanserade vi äntligen Europaparlamentets vänskapsgrupp för uigurerna. Jag är initiativtagare och ordförande för denna grupp, och faktum är att vi redan tjuvstartat arbetet. Men igår kväll hade vi den officiella lanseringen. Det var otroligt roligt att så många kom för att delta på invigningen. Uigurerna förtjänar mer uppmärksamhet och mer stöd från oss i EU. Omvärldens agerande är helt avgörande för att få ett slut på folkmordet i Xinjiang.

Det är fortfarande alldeles för få som är medvetna om situationen i Xinjiang. Uigurerna förföljs, interneras, indoktrineras och torteras. Till följd av tvångsaborter, tvångssteriliseringar och familjeseparationer minskar födelsetalen. Födelsetalen bland uigurerna minskar i snabbare takt än någon annanstans i modern historia. Nedgången är kraftigare än nedgångarna under det syriska inbördeskriget och folkmordet i Rwanda. En hel folkgrupp håller på att utplånas.

Europaparlamentet erkände nyligen att det som den kinesiska regimen utsätter uigurfolket för utgör brott mot mänskligheten och seriös risk för folkmord. Att Europaparlamentet uppmärksammade och fördömde detta var ett initiativ av oss i vänskapsgruppen för uigurerna.

Vänskapsgruppen består av europaparlamentariker från flera politiska grupper och nästan alla EU:s medlemsstater. Vi har gått samman för att koordinera insatserna för uigurerna. Jag är helt övertygad om att partiöverskridande arbete krävs för att åstadkomma skillnad i dessa stora frågor. Vi är alla överens om att mänskliga rättigheter ska vara universella och självklara. Nu intensifierar vi arbetet i Europaparlamentet för uigurernas sak!