NYTT UPPDRAG: ANSVARIG FÖR EU:s BEDRÄGERIBEKÄMPNING

Man kan ha olika åsikter om storleken på EU:s budget. Jag själv och KD tycker att EU bör ha en betydligt mindre budget. Men oavsett vad man tycker om budgetens storlek tror jag att vi alla är överens om att oriktigheter, bedrägerier och korruption måste bekämpas. EU:s budget, våra skattepengar, ska inte missbrukas av kriminella!

Därför är jag stolt över att berätta om mitt nya uppdrag. Min partigrupp, EPP, har utsett mig till ansvarig för parlamentets årliga bedrägerirapport. Jag har nu därför satt tänderna i revision, statistik och annan dokumentation för att få en bild av hur stor del av EU:s pengar som hamnar snett: antingen av misstag och slarv eller till följd av korruption, missbruk och bedrägerier.

Parlamentet gör varje år en rapport om EU:s bedrägeribekämpning. Rapporten är dels en kartläggning och beskrivning av antalet oriktigheter och bedrägerier. Men vi utfärdar även rekommendationer till EU:s olika organ om hur detta kan bekämpas. Ansvaret för att förvalta EU:s budget och att bekämpa missbruk delas av många; såväl nationella myndigheter som EU-kommissionen, Europeiska åklagarmyndigheten, EU:s bedrägeribekämpningsbyrå och EU:s polisbyrå Europol bland andra. Detta arbete måste givetvis koordineras för att fungera effektivt.

I år är det extra viktigt att vässa EU:s bedrägeribekämpning. Förutom att EU:s budget vuxit snabbt på senare år, har därtill extraordinära och historiskt stora hjälppaket tillkommit till följd av Coronapandemin, kriget i Ukraina och energikrisen. Tyvärr innebär denna aldrig tidigare skådade ökningen av EU:s utgifter också ökade möjligheter för den organiserade brottsligheten att missbruka EU-medel.

Igår deltog jag på det första mötet om årets bedrägerirapport. Jag presenterade mina synpunkter och prioriteringar. Mina ingångsvärden togs väl emot av de andra förhandlarna och av EU:s bedrägeribekämpningsbyrå som också närvarade på mötet. Snart är det dags för förhandlingar. Rapporten väntas vara klubbad och klar i januari 2023. Jag ser fram emot detta viktiga arbete, och jag kommer att löpande uppdatera om arbetet på mina sociala medier.

📸EPP Group in the European Parliament – Stavros Tzovaras